Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

11feb

Samen leiding geven aan verandering in de kerk

van 09:30 tot 15:30
13feb

Ontdek Interserve Avond

van 19:30 tot 21:30
17feb

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme Wat staat de kerk te doen?

van 10:30 tot 15:30
Bekijk agenda

Verdieping

Resisting Exclusion

maandag, 18 november 2019

The Sustainibility Book

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk verdieping
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Actueel

 • Kerstbericht

  maandag, 23 december 2019
  De medewerkers van de Nederlandse Zendingsraad wensen u, mede namens het bestuur, gezegende feestdagen en een voorspoedig 2020!Lees meer
 • Opkomende Missionaire Bewegingen

  maandag, 18 november 2019
  De meest recente editie van International Review of Missions (IRM) - een publicatie van de Wereldraad van Kerken - gaat over de relatie tussen kerk en missie door te focussen op de missionaire bewegingen die in de laatste twee decennia op veel plaatsen de kop hebben opgestoken. Deze worden ook wel beschreven met "nieuwe manieren van kerk-zijn" of "emerging churches". Er is een grote verscheidenheid in modellen en typen en in dit nummer van IRM komen perspectieven uit meer dan tien verschillende contexten aan de orde.Lees meer
 • Theologisch medewerker van de Conference of European Churches (CEC) reflecteert in onderstaande video, in de aanloop naar de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken (Karlsruhe 2021), op de rol van Europese kerken in de wereldwijde oecumene. Lees meer
 • Bijbellezen in verdroogd land

  dinsdag, 15 oktober 2019
  Klimaat en geloof. Hoe gaat dat samen? Daarover gaat het tijdens de Dom Hélder Câmaralezing 2019.Lees meer
 • Van God is de aarde

  vrijdag, 20 september 2019
  De nieuwe brochure in de reeks Oecumenische Bezinning is uit. Van God is de aarde en al wat daar leeft verkent waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. In deze tijd van klimaatverandering, plastic soep en bedreiging van de soortenrijkdom, een must-read.Lees meer
 • Zendingserfgoedkalender

  maandag, 26 augustus 2019
  Vanaf eind augustus is de Zendingserfgoedkalender 2020 weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal.Lees meer
 • Persbericht CEC en CCME

  dinsdag, 23 juli 2019
  Europese kerken tonen hun teleurstelling aan EU-ministers over de verdeeldheid omtrent zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee.Vertegenwoordigers van kerken uit heel Europa hebben hun teleurstelling uitgedrukt over het mislukken van het overleg tussen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken met betrekking tot een overeenkomst over zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee tijdens hun vergadering op 18 Juli in Helsinki. Het voorstel voor een tijdelijke aanpak, voorgesteld door de Franse en Duitse regering, vond geen overeenstemming en verdere discussies zijn uitgesteld tot September.Lees meer
 • Micha-zondag 2019

  donderdag, 4 juli 2019
  Micha Zondag 2019 zet zorg voor dieren in de schijnwerpers‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Met deze kreet wil Micha Nederland onder christenen bezinning op gang brengen rond goede zorg voor dieren. Ze lanceert vandaag een themapakket waarmee kerken op 20 oktober mee kunnen doen aan de internationale Micha Zondag. Deze themazondag is vaste prik in duizenden kerken wereldwijd. Geïnspireerd door Micha 6:8 staan christenen samen stil bij sociale en ecologische gerechtigheid.Lees meer
 • Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen - NIM Leergang Kerkelijke Inburgering 15 oktober – 15 december 2019 Lees meer
 • Cursussen Freedom of Religion

  donderdag, 4 juli 2019
  Het "Freedom of Religion or Belief Learning Platform" is een initiatief van het Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB) in partnerschap met een breed scala aan seculiere en religieuze organisaties dat tracht het recht op vrijheid van religie of geloof te bevorderen. In het najaar van 2019 biedt het platform een serie gratis online cursussen (in het Engels) aan over deze thematiek.Hieronder volgt informatie in het Engels. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.  Lees meer
 • Week van Gebed 2020

  donderdag, 4 juli 2019
  'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.Lees meer
 • Minella van Bergeijk wordt de nieuwe directeur van ontwikkelingsorganisatie Tear. Vanaf 3 december 2019 treedt zij in dienst. In Bergeijk vindt Tear de verbindende leider die nodig is om de organisatie verder uit te bouwen en te versterken, aldus de voorzitter van de Raad van Toezicht.Lees meer
 • Deze week verscheen een nieuw nummer van International Review of Mission, een van de wetenschappelijke tijdschriften van de Wereldraad van Kerken/CCME. Dit nummer staat in het teken van de theologische en missiologische doordenking van “beperking” en van de bijdrage van mensen met een beperking aan de missie van de kerk en aan het creëren van inclusievere kerken en samenlevingen.Lees meer
 • ‘Doof de Geest niet uit'

  vrijdag, 7 juni 2019
  Breed oecumenisch symposium over de gaven van de GeestOp vrijdag 21 juni organiseren diverse organisaties een breed oecumenisch symposium ‘Doof de Geest niet uit’. De bijeenkomst vindt plaats in de katholieke Rafaëlkerk te Utrecht Overvecht. Doel is om een stimulans te geven aan het goed ontvangen en gebruiken van alle gaven die de Heilige Geest schenkt. Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland.Lees meer
 • Verslag Arusha Conferentie

  vrijdag, 31 mei 2019
  Uit het voorwoord op Moving in the Spirit van de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Olav Fykse Tveit:Lees meer
 • De onderstaande tekst is een bericht voortgekomen uit de conferentie over “De bijdrage van kerken aan een duurzame samenleving” die van 25 tot en met 28 mei 2019 plaatsvond in Oslo, Noorwegen. De organisatie was in handen van het European Christian Environmental Network (ECEN) en de Kerk van Noorwegen.Lees meer
 • Inspiratiedag Kwetsbaar

  dinsdag, 19 maart 2019
  Op zaterdag 6 april a.s. zal opnieuw een inspiratiedag contextueel Bijbellezen plaatsvinden. Dit keer buiten en binnen de vesting in Naarden. Het thema is ´Kwetsbaar´.Wie eerlijk is, weet dat hij/zij kwetsbaar is. Wie dat serieus neemt, kijkt anders naar de Bijbel. Die ontdekt de kwetsbare kant van ‘sterke’ personen in de verhalen. Van een verlosser aan een kruis. Van een stellige volgeling in de gevangenis. Wat betekent dit voor ons lezen? Voor onze schone schijn van het hooghouden van successen en zogenaamd geluk?Lees meer
 • Workshop pionieren

  maandag, 18 maart 2019
  De Doopsgezinde Zending organiseert op zaterdag 11 mei een workshop over het thema 'Lokaal Pionieren'. Dhr. Martijn Vellekoop, coördinator van het pionierswerk in de Protestantse Kerk in Nederland, zal een inleiding verzorgen over succes en weerstand in het protestantse pionierswerk. Als co-referenten treden op ds. Henk Leegte (Amsterdam) en ds. Marijn Vermet (Aardenburg). Ook de theologische adviescommissie van de Doopsgezinde Zending bereidt inbreng op deze thematiek voor. Lees meer
 • Presentaties Studiedag

  maandag, 11 februari 2019
  Op 8 februari werd de door de NZR en MissieNederland georganiseerde studiedag "Weg met zending? - (G)een plek voor zending in de kerk" gehouden. Bijdragen werden er onder andere geleverd door dr. Paul Bendor-Samuel en drs. Kathleen Ferrier. De aantekeningen van hun lezingen en de bijbehorende power point-presentatie van dr. Bendor-Samuel kunt u vinden op deze website onder "Publicaties". Ook zijn daar "visuele aantekeningen" bij de presentaties, gemaakt door Wouter ter Keurs, te vinden.
 • Nienke Pruiksma benoemd

  maandag, 11 februari 2019
  De Nederlandse Zendingsraad heeft mw. Nienke Pruiksma benoemd als nieuwe stafmedewerker. Met ingang van 1 mei zal zij aan de slag gaan op en vanuit het NZR-kantoor in Driebergen. Zij volgt mw. Foka van de Beek op, die over enkele maanden door de GZB zal worden uitgezonden naar Bulgarije en die daartoe nu een opleidingstraject volgt.Lees meer
 • Oecumenisch en orthodox

  maandag, 4 februari 2019
  Op 16 februari zal in conferentiecentrum 'In de Driehoek' (Willlemsplantsoen 1c, Utrecht) een ontmoetingsdag plaatsvinden rondom het thema 'Oecumenisch en orthodox in deze tijd'. De dag, die om 9.30 uur begint met een ochtendgebed in de Sinte-Gertrudiskathedraal, staat in het teken van een ontmoeting met Oosters-Orthodoxe kerken. In het ochtendprogramma zal aartsbisschop Job van Telmessos (Oecumenisch Patriarchaat) spreken over twee documenten van het Panorthodoxe Concilie 2016: 'The Mission of the Orthodox Church in Today's World' en 'The Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World'.Lees meer
 • Weg met zending?

  donderdag, 10 januari 2019
  Weg met zending? (G)een plek voor zending in de kerk Van harte welkom bij de studiemiddag op vrijdag 8 februari 2019, die georganiseerd wordt door de NZR en MissieNederland.In een voortdurend veranderende wereld vragen velen zich af hoe zending vandaag de dag eruit moet zien. Moet zending verschuiven van organisaties naar de lokale kerk? Zou de focus op buitenlandse zending plaats moeten maken voor meer nadruk op een profetisch geluid van de kerk in de maatschappij? Of gaat het om een radicale heroverweging van wat we verstaan onder zending en haar praktijk?Van harte welkom om samen na te denken en het gesprek aan te gaan over hoe we zending vormgeven in deze tijd vol uitdagingen. Wij zijn blij dat dr. Paul Bendor-Samuel* van het Oxford Centre for Mission Studies bereid is gevonden zijn kennis en ervaring met ons te delen en dat drs. Kathleen Ferrier* vanuit haar expertise een inhoudelijke reactie hierop zal geven.Na de plenaire sessie met deze lezing en reactie, zijn er workshops om in te gaan op diverse trends en actuele thema’s:1. Met dr. Bendor-Samuel dieper ingaan op actuele trends naar aanleiding van zijn presentatie.2. Zending gemeentebreed. Regelmatig komt het voor, dat zending in de gemeente de taak is van een klein groepje mensen, bijvoorbeeld de zendingscommissie of een TFC (Thuisfrontteam). Hoe kunnen we de hele gemeente betrekken bij zending?3. Jongeren en zending. Jongeren halen motivatie uit actieve betrokkenheid. Cocreatie is belangrijk voor hen. Hoe geven we samen met hen vorm aan missionair werk?4. Roeping. Roeping speelt een grote rol in de zending – zowel de persoonlijke roeping van degene die uitgezonden is, maar ook die van de gemeente en de zendingsorganisatie. Wat houdt roeping precies in? En hoe moeten we ermee omgaan, als de persoonlijke roeping niet overeen lijkt te komen met die van de gemeenten of missionaire organisaties.5. Migranten. Wat leren we van christelijke migranten en hun gemeenten voor zendingswerk in Nederland en buitenland?6. Wederkerigheid. Zending is niet langer een beweging vanuit het Westen naar andere delen van de wereld. Overal zijn kerken ontstaan, die zelf ook vaak zendingsbewust zijn. Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe kunnen we werkelijk wereldwijd kerk zijn? NB. De presentatie en workshop van dr. Paul Bendor-Samuel worden in het Engels gehouden. Er zijn twee workshoprondes. Bij aanmelding horen wij graag welke drie workshops uw voorkeur hebben. We proberen rekening te houden met uw voorkeur bij de indeling. Locatie: Baptistengemeente Veenendaal, De Schutterij 2, 3905 PL VeenendaalOpgave: Deelname is gratis maar opgave vóór 28 januari is verplicht. Aanmelden kan via: www.missienederland.nl/wegmetzending http://zendingsraad.nl/agenda/667/weg-met-zending*Dr. Paul Bendor-Samuel is opgegroeid in Brazilië en West Afrika en studeerde medicijnen in Engeland. Na een theologische training was hij werkzaam in christelijk ontwikkelingswerk in Noord Afrika. Daarna heeft hij vooral vanuit Maleisië 12 jaar het werk van Interserve International geleid. Sinds 2016 is hij directeur van het Oxford Centre for Mission Studies (OCMS) in het Verenigd Koninkrijk. Dit centrum richt zich op de wereldwijde kerk door onderzoek en toegepaste programma’s op het gebied van de zendingspraktijk wereldwijd.*Drs. Kathleen Ferrier werkte van 1984 tot 1994 in Latijns-Amerika als deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Na haar terugkeer naar Nederland werd ze secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland). In 2002 werd ze Tweede Kamerlid namens het CDA. Van 2014 tot zomer 2018 was zij docent in Hongkong. Onlangs is zij benoemd tot Honorary Professor van de Asian University for Women.
 • Bijzondere leerstoel NZR

  zaterdag, 15 december 2018
  Met ingang van 1 januari 2019 vestigt de Nederlandse Zendingsraad een bijzondere leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen. Het College van Bestuur heeft dr. Gert Noort benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel met de naam David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission.Lees meer
 • NZR zoekt stafmedewerker

  vrijdag, 7 december 2018
  De Zendingsraad zoekt een nieuwe stafmedewerker (0,8-1,0 fte). De nieuwe medewerker krijgt als belangrijke taak de hoofdredactie van het blad TussenRuimte en is daarnaast betrokken bij dienstverlening aan de participanten, het leveren van een bijdrage aan missiologische reflectie en het participeren in internationale netwerken van de Zendingsraad. Lees meer
 • Adventviering NZR

  maandag, 5 november 2018
  De Nederlandse Zendingsraad verzorgt in de Adventstijd een korte middagpauzeviering ter voorbereiding op Kerst. Deze viering vindt plaats op maandag 10 december 2018 (12:30 uur) en zal gehouden worden in de Grote Kerk, Hoofdstraat 117 te  Driebergen. Gasten zijn van harte welkom.Na afloop – om 13:00 uur – is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, onder het genot een krentenbol en warme chocolademelk. Aanmelding (voor 6 december) is wel gewenst via deze link.
 • Nieuw NZR-Cahier

  vrijdag, 12 oktober 2018
  Naar aanleiding van de WCC-Wereldzendingsconferentie in Arusha, Tanzania (maart 2018) gaf de Zendingsraad een cahier uit over transforming discipelschap. Dit conferentiethema wordt in het cahier uitgewerkt in artikelen met bijbels-theologische overwegingen en in visies op discipelschap.Lees meer
 • Palu: hulp en oogstfeest

  vrijdag, 12 oktober 2018
  De tsunami in Palu (Midden-Sulawesi) verdwijnt van de voorpagina's, maar hulpverlening zal nog lange tijd nodig zijn. In de afgelopen week werd de omvang van de ramp steeds duidelijker: ruim 2.000 doden en enkele duizenden vermisten. Lokale noodhulporganisaties verlenen hulp. Ook moskeeën en kerken zetten zich actief in. Kerken in de regio Poso, iets oostelijker gelegen, komen in deze weken bijeen voor de dankdag voor het gewas. Nu gaat een deel van de oogst naar de getroffen gebieden.Lees meer
 • hulpverlening kerken Palu

  maandag, 1 oktober 2018
  Kerken in Palu hebben hun gebouwen opengesteld voor ontheemden. Het aantal slachtoffers in Midden-Sulawesi stijgt snel. Naast vele dodelijke slachtoffers zijn er honderden zwaargewonden. Vanochtend werd bekend dat modderstromen de wijk Petobo (nabij het vliegveld in het oosten van de stad) hebben verzwolgen. Officiële cijfers geven aan dat er ca. 17.000 vluchtelingen zijn. Lees meer
 • Kerk Sulawesi: gebed en actie

  zondag, 30 september 2018
  De steden Palu en Donggala (Sulawesi, Indonesië) werden afgelopen vrijdag getroffen door een tsunami. Het aantal slachtoffers is inmiddels gestegen tot boven de 800 mensen. De kerk van Midden-Sulawesi roept op tot gebed en actie. Vandaag wordt in Tentena een solidariteits- en gebedsdienst gehouden.Lees meer
 • Nieuw NZR Cahier

  maandag, 10 september 2018
  ‘Discipelschap’ staat hoog op de agenda van missionaire organisaties en is prominent aanwezig in de internationale missionaire beweging. Dat kan ook haast niet anders, want in discipelschap – te midden van de volken leerling van Jezus zijn – gaat het om centrale noties in het christelijk geloof: van wie willen we leren, wat is richtinggevend voor het christelijk leven en hoe geven we daaraan in de navolging gestalte? Organisaties voor zending en evangelisatie kunnen hun werk niet doen zonder zich op deze vragen grondig te bezinnen.Lees meer
 • Joint Statement Religious Affairs

  woensdag, 5 september 2018
  Op 1 september hebben 116 Chinese kerkleiders in een joint statement hun zorg uitgesproken over de nieuwe 'regulations on the administration of religious affairs'. De kerkleiders geven daarin aan dat zij de overheid willen gehoorzamen 'as long as the government does not overstep the boundaries of secular power laid out in the Bible and does not interfere with or violate anything related to faith or the soul'. Onderstaand laten we de (Engelstalige) tekst van deze opmerkelijke verklaring volgen.Lees meer
 • Zendingsgeschiedenis II

  dinsdag, 4 september 2018
  Op 21 september wordt het tweede deel van prof. J.A.B. Jongeneels Nederlandse Zendingsgeschiedenis gepresenteerd. Dit deel handelt over de Nederlandse zendingsgeschiedenis in de periode 1917-2017. De presentatie zal plaatsvinden in de Oude Dorpskerk te Bunnik (21 september, 15.30 uur).Lees meer
 • Freerk Kamma

  maandag, 3 september 2018
  De Museumkerk in Wierum wijdt van 2 juni t/m 15 september een expositie aan het leven en werk van de bekende Wierumer zendeling en antropoloog Freerk C. Kamma (1906-1987). Ter gelegenheid van de tentoonstelling schreef Bernard Keizer een boekje over deze opmerkelijke zendingsman, getiteld Freerk Kamma. De witte Papoea. Het boekje is uitgegeven door de Stichting Kamma terug in Wierum.Lees meer
 • Zendingserfgoedkalender 2019

  maandag, 27 augustus 2018
  Vanaf eind augustus is de Zendingserfgoedkalender 2019 weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2019 zijn dat schilderijen van Bijbelverhalen in de traditionele hofschilderstijl van het Indonesische eiland Bali.Lees meer
 • Leerhuis 'Heb de vreemde lief'

  dinsdag, 10 juli 2018
  ‘Heb de vreemde lief’. Vreemdelingschap en gastvrijheid in het vroege en oosterse christendom. Bēt Drāshā–Oosters Christelijk Leerhuis 2018, Seizoen XII.De thematiek van de vreemdeling en de gast loopt als een rode draad door de Bijbel en de christelijke tradities, met name in die van de Vroege Kerk en het oosters christendom. In vijf avondbijeenkomsten proberen we al lezend en in dialoog met elkaar het eigene van die thematiek op het spoor te komen en te kijken waar die ons kan inspireren.Lees meer
 • Assemblee CEC 4 juni

  woensdag, 6 juni 2018
  “Zelfs sceptici kunnen veranderen in krachtige getuigen van Christus”. Vandaag (4 juni) hield dr. Antje Jackelén, aartsbisschop van Uppsala van de kerk van Zweden een lezing over het thema getuigenis. Met deze woorden refereerde ze aan Thomas, die door de ontmoeting met Christus zelf veranderde in een getuige van Hem.Lees meer
 • Assemblee CEC 3 juni

  maandag, 4 juni 2018
  Van de viering deze ochtend (zondag 3 juni) in de Servisch-orthodoxe kathedraal van Novi Sad was ik onder de indruk. Terwijl bij ons in de kerk altijd erg wordt gelet op originaliteit en er kritische vragen moeten worden gesteld om een dienst indrukwekkend te maken, gaat het hier waarschijnlijk zoals het al eeuwen gaat. Ik denk niet dat ik het hiermee, ook voor mezelf zou gaan redden, maar het relativeert onze paniek en onze activiteitendrift naar mijn gevoel op een belangrijke wijze. Mijn kerk is waarschijnlijk allang gesloten, als ze hier nog steeds de liturgie vieren zoals vanmorgen. Lees meer
 • Assemblee CEC 1 juni

  zaterdag, 2 juni 2018
  Wees niet bang voor de vluchtelingen in jullie midden. Ze laten je zien dat wij net als zij hier geen blijvende stad hebben, maar op zoek zijn naar het koninkrijk van God met zijn overvloed aan gaven. De Syrisch-Orthodoxe Patriarch van Alexandrië, Mor Ignatius Aphrem II, sprak vanuit zijn hart de CEC assemblee toe over de centrale christelijke waarde gastvrij te leven.Lees meer
 • Europese kerken bijeen

  vrijdag, 1 juni 2018
  EUROPESE KERKEN BIJEEN IN TURBULENTE PERIODENederland is met een delegatie van elf personen aanwezig bij de vijftiende assemblee van de Europese Kerkenconferentie (CEC), die van 31 mei tot 6 juni 2018 in Novi Sad (Servië) wordt gehouden. Er worden zo’n vijfhonderd deelnemers verwacht die de onderlinge samenwerking van kerken in Europa bespreken.Foka van de Beek, stafmedewerker van de NZR, neemt namens de PKN als gedelegeerde deel aan deze assemblee. Op de website van de zendingsraad kunt u een door de Nederlandse deelnemers geschreven weblog lezen.  De vorige assemblee vond plaats in 2013 in Budapest. Daar is de Europese Kerkenconferentie grondig gereorganiseerd, er kwam één centrale vestiging in Brussel, met  het doel de organisatie efficiënt op de ontwikkelingen in Europa te kunnen laten inspelen. De conflicten rond Brexit, de financieringsproblemen van enkele zuidelijke landen en de vluchtelingenvraagstukken hebben de daarop volgende tijd indringend de agenda van de CEC gevuld. Theologisch gezien is de ondertekening van de Charta Oecumenica in 2001 een basis waarop verder wordt gewerkt door zowel de 161 lidkerken van de CEC als de Rooms-Katholieke Kerk in Europa. Onder meer dooperkenningen tussen kerken in diverse Europese landen, zoals in Duitsland en Nederland, zijn mede te danken aan de gemeenschappelijke basis van de Charta.De assemblee zal onder meer worden toegesproken door Frans Timmermans (eerste vice-president van de Europese Commissie), patriarch Mor Ignatius Aphrem II van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de oecumenische patriarch Bartholomeus I, aartsbisschop dr. Antje Jackelén van de Kerk van Zweden en aartsbisschop Justin Welby van de Kerk van Engeland.In een open brief over de toekomst van Europa van december 2017 liet het bestuur van de CEC weten dat de kerken een bijdrage willen leveren aan de Europese eenheid als een gemeenschap waarin men gezamenlijke waarden deelt. Tijdens een werkbezoek van de leiding van de CEC aan Nederland gaf ds. dr. Peter Pavlovic een toelichting op de belangrijke thema’s die onder de gemeenschappelijke waarden liggen. Het gaat dan om zaken als solidariteit en proportioneel denken. Tijdens het overleg met de Nederlandse kerken (25 oktober) werd er nagedacht over mogelijkheden de systeemcrisis die zich in Europa aftekent te overwinnen.In Novi Sad worden er vijftien workshops gehouden, waarbij thema’s als ‘armoede in Europa’, ‘klimaatverandering’ en ‘vluchtelingenwerk’ onderdeel zijn van de agenda. Ook meer theologische vragen als ‘Wat betekent het een oecumenische gemeenschap van kerken te zijn?’ en ‘Ecclesiologie in een tijd van migratie’ komen aan de orde.De Nederlandse delegatie bestaat uit: Foka van de Beek (PKN), Renate Japenga (steward PKN), Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Kees Nieuwerth (werkgroep CEC), Salaam Somi (Syrisch-Orthodoxe Kerk), Iris Speckmann (Doopsgezind), Gijsbert Steenbeek (Youth advisor), Joris Vercammen (moderator), Bernd Wallet (OKKN), Rinze Marten Witteveen (Conferentie van Europese predikantenverenigingen KEP),  Jurjen Zeilstra (PKN). 
 • Zesde Hendrik Kraemerlezing

  donderdag, 17 mei 2018
  U bent van harte welkom op de zesde, jaarlijkse Hendrik Kraemer lezing op 8 juni a.s. bij de PThU in Amsterdam! Deze lezing zal prof. dr. Anne-Marie Kool uit Kroatië verzorgen onder de titel “Missionaire vorming en educatie op de schop? Een zoektocht naar nieuwe wegen in Oost Europa”. De bijeenkomst begint met een meet en greet, tijdens welke deelnemers onder het genot van een hapje en drankje elkaar kunnen ontmoeten. De lezing begint om 18:00 uur en vindt plaats bij de PThU, vestiging Amsterdam, VU hoofdgebouw, eerste etage, E-vleugel, Ruimte 24.Lees meer
 • Promotie Wilbert van Saane

  donderdag, 17 mei 2018
  Op 11 juni hoopt Wilbert van Saane, oud-medewerker van de NZR, te promoveren op het onderzoek naar missionaire partnerschappen tussen Indonesische en Nederlandse protestanten. Lees meer
 • Vertaling Arusha Call

  vrijdag, 20 april 2018
  De Arusha Call to Discipleship, de oproep die uitging van de wereldzendingsconferentie in Tanzania (8-13 maart), is nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De volledige vertaalde tekst van de oproep laten we hieronder volgen. Klik hier voor een download als pdf.Lees meer
 • Zendingsconferentie: tot slot

  donderdag, 15 maart 2018
  Karibu (Swahili voor ‘welkom’) – is een vriendelijk woord dat de Tanzanianen heel graag en heel vaak gebruiken. Van begin af aan lieten ze ons steeds weer merken dat wij welkom zijn.De zendingsconferentie is dinsdag 13 maart afgesloten met een uitzenddienst waarin de derde, verbeterde versie van de Arusha Call to Discipleship werd voorgelezen. Met geduld en hard werk had een commissie uit talrijke verbeteringsvoorstellen van de gedelegeerden een conference message geformuleerd die door allen – van oosters-orthodox tot evangelical ­– gedragen werd. Dat is niet vanzelfsprekend en daarom een reden om verbaasd en dankbaar te zijn.Lees meer
 • Zendingsconferentie: oproep

  woensdag, 14 maart 2018
  De zendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken in Arusha (Tanzania) is gisteren afgesloten met een oproep tot discipelschap. Vertegenwoordigers van kerken en missionaire organisaties uit alle delen van de wereld waren in Arusha aanwezig. De tekst van de oproep geven we hieronder integraal weer.  Lees meer
 • Zendingsconferentie: dag 5

  maandag, 12 maart 2018
  Kom, ga met ons mee. Zondagmorgen, vanaf een uur of zes, stonden de busjes klaar voor het speciale Kilimanjaro-kerkenpad. Langs velerlei wegen ging het naar Moravische broeders, de Orthodoxen met een once-in-a-lifetime gathering together van diverse bisschoppen tot en met de metropoliet himself: overal schudden en kusten de handen.Lees meer
 • Zendingsconferentie: dag 4

  zondag, 11 maart 2018
  Iedere morgen besteden we hier in Arusha uitvoerig tijd aan bijbelstudie.Een mooi gezicht: honderd ronde tafels waaraan deelnemers in gesprek zijn rond de bijbel. Ik heb het voorrecht facilitator te zijn van tafel 37. Iedere dag tref ik er andere mensen aan uit alle delen van de wereld. Uit Zimbabwe en Nigeria, India en Finland. Uit Canada, Fiji en Nieuw Zeeland. We buigen ons over de bijbel, onze gemeenschappelijke bron - het boek dat we blijven beluisteren. Lees meer
 • Zendingsconferentie: dag 3

  zaterdag, 10 maart 2018
  'God is good, all the time'. En wij antwoordden 'All the time, God is good'. Zo begonnen we vanmorgen (zaterdag 10 maart). Het voegt veel toe dat deze conferentie in Afrika is. Prachtige koren treden op. Niet alleen eigen Afrikaanse liederen, ook vertaalde Engelse liederen  (hymns) veranderen in een waar feest! Het enthousiasme voor Jezus spat er van af. De  waardering ervoor is groot: er wordt voortdurend met mobieltjes gefilmd....en voorzichtig meebewogen....Lees meer
 • Zendingsconferentie: dag 2

  zaterdag, 10 maart 2018
  Mae O, basudarae, elo,elo! ('Kom, o kom zusters en broeders, amen, amen.)Met dit Molukse lied openden wij onze 2e conferentiedag (9 maart). Het thema vandaag is: Following Jesus: Becoming Disciples In de bijbelstudie die volgde werd aan de hand van Markus 6:1-13 gereflecteerd op dit thema. Discipelschap is meer dan alleen leren over Jezus. Een discipel is verbonden met Jezus en leeft vanuit die verbondenheid. Lees meer
 • Zendingsconferentie: dag 1

  vrijdag, 9 maart 2018
  Van de inculturatie van het christendom in Thailand tot de missionaire activiteiten van de presbyteriaanse kerk in Trinidad en Tobago: als je de deelnemers aan de Zendingsconferentie van de Wereld Raad van Kerken spreekt, komt er werkelijk van alles aan bod….Deze eerste dag in Arusha stond vooral in het teken van ontmoeting. Ook was er een indrukwekkende openingsceremonie en het thema van de conferentie "Transforming Discipleship" werd in diverse lezingen nader toegelicht.Lees meer
 • Vacatures WCC

  woensdag, 21 februari 2018
  Hierbij attenderen wij u graag op twee vacatures bij de Wereldraad van Kerken. Voelt u zich vrij om deze vacatures ook door te geven aan mensen in uw eigen netwerk. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de Wereldraad van Kerken.Lees meer
 • Artikel Zendingsconferentie

  donderdag, 15 februari 2018
  In het Januari nummer van het oecumenisch bulletin van de Raad van Kerken in Nederland "Oikomene" staat een artikel van Gerrit Noort over de zendingsconferentie in Arusha. Lees meer
 • Vervolg Kerkproeverij

  woensdag, 7 februari 2018
  Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2018 een vervolg. Na een geslaagde eerste editie in september 2017, heeft de Raad van kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.Lees meer
 • Wereldzendingsconferentie

  woensdag, 31 januari 2018
  Van 8 t/m 13 maart zal een breed samengestelde delegatie deelnemen aan de wereldzendingsconferentie te Arusha, Tanzania. Deze keer is het thema 'transforming discipleship'. Sinds de eerste conferentie in 1910, in Edinburgh, vinden deze bijeenkomsten met een regelmaat van ongeveer eens per 10 jaar plaats. De laatste keer dat deze conferentie van de Wereldraad van Kerken werd gehouden was in Athene, in 2005. Via de website houden wij u op de hoogte van voorbereidingen en de thema's die tijdens de conferentie aan de orde komen.Lees meer
 • Wortel schieten

  maandag, 15 januari 2018
  Ontwikkelingsorganisatie Tear geeft voor de negende keer een veertigdagenkalender uit. Met de kalender wil Tear christenen helpen om bewust naar Pasen toe te leven en bewust in het leven te staan. Nadat een aantal jaren het accent lag op ‘opstaan’ en ‘in actie komen’, is het thema dit keer ‘Wortel schieten’. Hoe dieper je wortels, des te steviger je staat en des te verder je takken kunnen reiken.Lees meer
 • Tussen werkelijkheid en dromen

  woensdag, 6 december 2017
  Hierbij willen wij u attenderen op het boekje "Tussen werkelijkheid en dromen, historische schets van Kerk Overzee / Nederlandse Zendingsraad", geschreven door drs. S.A. Meijer. Lees meer
 • Bijbel voor 200 miljoen mensen

  vrijdag, 10 november 2017
  Zeker 200 miljoen mensen kregen in het afgelopen jaar toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de Bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. Dat blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers.  Lees meer
 • Onderweg naar Emmaüs

  donderdag, 9 november 2017
  "Onderweg naar Emmaüs" is de titel van het Bijbelstudieboekje dat onlangs is verschenen bij de GZB. De samensteller van het boekje is Jaap Haasnoot, medewerker bij de GZB. In het boekje staat het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Christenen uit verschillende landen reageren op dit Bijbelverhaal. De Bijbelstudie is vooral bedoeld om als groep te gebruiken. Lees meer
 • Online Bijbelcursus succesvol

  dinsdag, 19 september 2017
  Sinds de lancering eind 2016 van de online bijbelcursus hebben 500 studenten deze afgerond. Dit meldt internet zendingsorganisatie GlobalRize. Een aantal van hen werd doorverwezen naar een locale kerk, ook in landen als Turkije, Pakistan en Bhutan. Enkelen zijn inmiddels gedoopt.Lees meer
 • Recht door Zee

  dinsdag, 5 september 2017
  'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.Lees meer
 • GZB: nieuwe zendingswerkers

  dinsdag, 29 augustus 2017
  Zendingsorganisatie GZB benoemt per 1 september vijf echtparen als zendingswerkers. Zij starten op maandag 4 september met hun voorbereidingstraject en hopen begin volgend jaar te worden uitgezonden.Lees meer
 • Zendingserfgoedkalender 2018

  dinsdag, 8 augustus 2017
  Vanaf medio augustus is de Zendingserfgoedkalender 2018 weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal.Lees meer
 • De locatie voor de bijeenkomst Bezinning op zending: Oude en nieuwe beelden van zending, oude en nieuwe taal op 26 oktober is gewijzigd in Het Koetshuis van Youth for Christ, Hoofdstraat 260, 3972 LL in Driebergen. Sprekers zijn Evert van de Poll en Gert Noort.U bent van harte welkom vanaf 18 uur. Heeft u zich nog niet aangemeld, zou u dat dan per omgaande willen doen?Lees meer
 • GZB - vakantiebijbelstudieboekje

  dinsdag, 1 augustus 2017
  Ook dit jaar heeft de GZB weer een vakantiebijbelstudieboekje uitgebracht. In dit boekje vindt u 14 portretten uit Europa met een korte overdenking. De overdenkingen, naar aanleiding van woorden uit de Psalmen,  zijn van ds. Niek Tramper, predikant van IREF (International Reformed Evangelical Fellowship) in Delft en oud-GZB-medewerker. U kunt het boekje gratis bestellen of online lezen. Lees meer
 • Nieuwe vacatures!

  dinsdag, 1 augustus 2017
  Graag vragen we uw aandacht voor diverse vacatures bij verschillende zendingsorganisaties. Lees meer
 • MissieMeter

  dinsdag, 25 juli 2017
  De MissieMeter wil kerken helpen hun missionaire domein te (her)ontdekken middels een online vragenlijst die de kennis, houding en het gedrag van gemeenteleden over missionair kerk-zijn meet en in kaart brengt. De uitkomst van een MissieMeter geeft vervolgens handvatten om missionaire initiatieven te ontplooien die door de gemeente kunnen worden gedragen. Lees meer
 • Jaarverslagen

  maandag, 10 juli 2017
  Wij attenderen u er graag op dat onze jaarverslagen online staan. Het lezen waard! Lees meer
 • Wat is missionair - diaconaal?

  maandag, 26 juni 2017
  Het lijkt op het eerste gezicht een modieuze trend dat kerken naar buiten treden en missionaire initiatieven ontplooien. Maar evengoed kun je zeggen dat de kerk zo teruggaat naar haar oorspronkelijke missie. Maar verleidingen zijn er ook voor de kerk: we worden weer belangrijk! Lees meer
 • Kerkproeverij - Update

  maandag, 26 juni 2017
  Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een dienst. We besteden al eerder aandacht aan de Kerkproeverij bij de Nieuwsberichten. Nu een update. Lees meer
 • Kerk Overzee

  donderdag, 1 juni 2017
  Sierk Meijer verricht een onderzoek naar Kerk Overzee en wil graag in contact komen met mensen die hun ervaringen over deze uitgave met hem willen delen.Lees meer
 • Vluchtelingenzondag

  donderdag, 1 juni 2017
  Op 20 juni wordt ieder jaar de Wereld Vluchtelingendag gehouden. Kerken geven daar op de zondag ervoor of erna, en soms op beide zondagen ook aandacht aan. Dit jaar dus op 18 en 25 juni.Lees meer
 • Oosters - Orthodoxe kerken

  dinsdag, 23 mei 2017
  In Woord & Dienst belicht Anmar Hayali maandelijks een van de vele "wereldkerken" die Nederland rijk is. In het nummer van deze maand aandacht voor de Oosters - Orthodoxe kerken in Nederland. Lees meer
 • Nelly van Kampen overleden

  woensdag, 17 mei 2017
  Op zaterdag 13 mei is ds. Nelly van Kampen–Boot overleden. In 2006 trad zij toe tot het bestuur van de NZR, waarvan ze vanaf 2009 tot 2011 de voorzitter was.Lees meer
 • Open kerk voor de buurt

  dinsdag, 16 mei 2017
  Hoe krijg je mensen de drempel van het kerkgebouw over? Overal in Nederland proberen lokale kerken tijdens Kerkennacht mensen te verleiden de sfeer te komen proeven. Blijf vooral bij jezelf, adviseert taakgroeplid ds. Ton van Prooijen aan kerken die meedoen. Lees meer
 • Volken & Talen

  dinsdag, 9 mei 2017
  Graag attenderen wij u er op dat het jaarlijkse Wycliffe Magazine "Volken & Talen" uit is. Lees meer
 • Zieltjes winnen?

  dinsdag, 9 mei 2017
  ‘Zieltjes winnen? Wat is er eigenlijk tegen?’ Missionaire communicatie en werving. Het is al weer meer dan 20 jaar geleden dat ik mijn proefschrift verdedigde. Het onderzoek ging over zogenaamde kerkelijke inloopcentra die destijds als paddenstoelen uit de grond schoten. Wat ik merkte tijdens het onderzoek was dat er een grote terughoudendheid was in de verbale communicatie van het Evangelie. Het geloof van de medewerkers was primair een bron van eigen inspiratie, niet iets dat ze graag wilden communiceren met de gasten. Aan het einde van het boek kwam ik tot tien bouwstenen voor inloopcentra. Een daarvan was ‘een geopende deur naar Christus’. Daarbij maakte ik heel voorzichtig ruimte voor de uitnodiging aan gasten om zich te verbinden met Jezus Christus. Hoe behoedzaam ik het ook had proberen te formuleren, er stak een storm van protest op. ‘Onderzoeker wil zieltjes winnen’, ‘het inloopcentrum als fuik’ en meer van dat soort kwalificaties kwam ik tegen.Lees meer
 • Hoe moet de zending eruit zien in het postchristelijke Europa? Wat gebeurt er nu al en wat zijn de struikelblokken? Dat zijn belangrijke vragen in "Sharing Good News", een handboek voor de liefhebbers van en ingewijden in de missiologie. Lees meer
 • Typisch Evangelisch

  dinsdag, 25 april 2017
  Begin mei verschijnt het boek Typisch Evangelisch. Een stroming in perspectief, onder redactie van Laura Dijkhuizen en Henk Bakker bij uitgeverij Ark Media. Lees meer
 • Bijbelse Gastvrijheid

  dinsdag, 25 april 2017
  In Nederland zijn er 75.000 internationale studenten en daarnaast zijn er nog veel mensen die in Nederland komen werken of komen als vluchtelingen. Wat zegt de Bijbel ons over onze internationale buren? We weten vanuit de Bijbel dat zij hier niet per ongeluk zijn. Handeling 17:26-27 zegt dat God “uit één mens de hele mensheid heeft gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.Lees meer
 • Paasgroet

  dinsdag, 18 april 2017
  We hopen dat ieder van u goede en gezegende Paasdagen heeft gehad. Ontvang hierbij nog een hele hartelijke Paasgroet van over de hele wereld!
 • Meer dan welkom

  dinsdag, 11 april 2017
  Op 21 april verschijnt het boek ‘Meer dan welkom’, waarin Michael Harvey op een praktische manier uitlegt welke mogelijkheden de kerk heeft om écht uitnodigend te zijn.Lees meer
 • Paasgebed voor Korea

  maandag, 10 april 2017
  De Nationale Raad van Kerken in Korea (NCKK) en de Koreaanse Christelijke Federatie (KCF), roepen in een gezamenlijk paasgebed beide landen op zich te verenigen. Zij trekken al 70 jaar gescheiden op. Deze scheiding overschaduwt de vreugde van de opstanding. Mensen van over de hele wereld worden aangemoedigd om mee te doen in het gebed, waarin wordt opgeroepen tot een leven van harmonie en vrede op het Koreaanse schiereiland.Lees meer
 • Vacatures WCRC

  dinsdag, 4 april 2017
  Graag maken we hier melding van twee interessante vacatures bij WCRC.Lees meer
 • Kwetsbare Liefde

  dinsdag, 4 april 2017
  Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld. Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?Lees meer
 • 100 Reporters

  dinsdag, 28 maart 2017
  Mensen met een Missie is een bijzonder initiatief gestart. Om het werk zichtbaarder te maken bieden ze 100 mensen de mogelijkheid om als reporter een bezoek te brengen aan hun projecten. Het is een bijzondere manier van doneren. Reporters delen de verhalen die ze ophalen in woorden en beelden. Via social media, met presentaties en artikelen. En de reporters financieren hun eigen reis. Zo krijgt de missionaire traditie een hedendaags tintje. Hieronder enkele bevindingen van de reporters…Lees meer
 • Raadsvergadering en China

  dinsdag, 28 maart 2017
  Op 7 April houdt de NZR haar raadsvergadering rondom het thema "Kerk en samenleving in China: Eén land met twee systemen." We nodigen u van harte uit voor de raadsvergadering. Aanmelding is gewenst en kan via deze link. Lees meer
 • De evangelische beweging

  dinsdag, 21 maart 2017
  “De evangelische beweging is in twee generaties sterk veranderd. Niet alleen staat bekeringsdrang minder op de voorgrond, ook wordt het verschil met de traditionele protestantse kerken kleiner”, stelt Laura Dijkhuizen – Gast in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van maandag 20 maart 2017.Lees meer
 • Regen zonder modder

  donderdag, 16 maart 2017
  Sinds 2015 vormen vluchtelingen de rode draad door het dagelijks nieuws. De afgelopen tijd is dan ook het nodige over dit thema geschreven. Des te groter was de uitdaging voor Celal Altuntas, die eind vorige eeuw als Koerdisch vluchteling naar Nederland kwam, om een origineel boek te schrijven. Dat is goed gelukt.Lees meer
 • Bloeiende kerk in Marokko

  dinsdag, 7 maart 2017
  In CW, nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, schrijft dr. Gerard van 't Spijker, theoloog en antropoloog, een boeiend artikel over de bloeiende kerk in Marokko. De kerk in Marokko heeft de laatste decennia een groei doorgemaakt die nog steeds aanhoudt. Lees meer
 • Religie en Ontwikkeling

  dinsdag, 14 februari 2017
  Kan ontwikkelingssamenwerking effectief zijn zonder een grondig inzicht in religie en religieuze beleving? Wie bedenkt dat religie voor een meerderheid van de wereldbevolking een integraal onderdeel van het dagelijks leven is, kan die vraag slechts met ‘nee’ beantwoorden. Duurzame verandering, stelt een recent gepubliceerde studie van de Zweedse Zendingsraad, komt slechts tot stand wanneer dit verankerd is in wat mensen drijft en beweegt. Religie is van invloed op wat mensen denken, hoe ze handelen en hoe ze de wereld om zich heen duiden.Lees meer
 • European Mission Councils

  dinsdag, 31 januari 2017
  Van 8-10 februari ontmoeten leidinggevenden van Noordwest-Europese zendingsraden elkaar in Londen om te spreken over de voorbereiding van de komende Wereldzendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken. Deze conferentie zal plaatsvinden in Arusha (Tanzania), van 8-13 maart 2018 en zal gaan over het thema 'Called to transforming discipleship'.Lees meer
 • Missionair congres Berlijn

  donderdag, 26 januari 2017
  Van 23-25 maart zal in Berlijn het missionair evenement Dynamissio plaatsvinden. Dit congres, waarvoor zich inmiddels al 1800 mensen aanmeldden, is bedoeld voor gemeenteleden die betrokken zijn bij missionaire initiatieven.Lees meer
 • Boek Sharing Good News

  woensdag, 4 januari 2017
  Zojuist verschenen bij de Wereldraad van Kerken: het boek Sharing Good News. Handbook on Evangelism in Europe, onder redactie van Stefan Paas, Kyriaki Avtzi en Gert Noort. Het boek is bedoeld voor theologisch onderwijs en voor mensen die op de missionaire praktijk willen reflecteren. Uniek is dat het boek visies op evangelisatie beschrijft vanuit een grote kerkelijke breedte: protestantse, rooms-katholieke, oosters-orthodoxe en pinksterperspectieven komen aan bod. Een achttal case studies over evangelisatie in Europa vormen het hart van het boek.Lees meer
 • Promotie Eleonora Hof

  zondag, 4 december 2016
  Eleonora Hof, oud-redactielid van TussenRuimte, promoveerde op 30 november aan de PThU te Amsterdam op een proefschrift getiteld: Reimagining Mission in the Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins.Lees meer
 • Oratie Peter-Ben Smit

  zondag, 4 december 2016
  Op 17 november hield Peter-Ben Smit zijn inaugurele rede ter aanvaarding van zijn ambt als Dom Helder Camara hoogleraar voor Contextuele Bijbelinterpretatie.Lees meer
 • Toerustingsdag Member Care

  donderdag, 3 november 2016
  Ieder jaar organiseert Member Care Nederland een studie- of toerustingsdag voor leiders en member care werkers van zendingsorganisaties en andere belangstellenden. Dit jaar wordt de toerustingsdag gehouden op  vrijdag 11 november. Het thema zal zijn: 'Debriefing en begeleiding na een crisis of trauma'.Lees meer
 • OMF Nederland krijgt nieuwe directeur

  donderdag, 3 november 2016
  Op 10 december, tijdens de jaarlijkse OMF dag, zal Willem van Dis het directeurschap van OMF Nederland overdragen aan Maarten Kommers.Lees meer
 • Moktober

  donderdag, 6 oktober 2016
  Micha Nederland lanceert ‘Moktober campagne’ Tijdens het jubileumconcert van Micha Nederland, op 1 oktober, is de Moktober-campagne gelanceerd. Micha Nederland roept iedereen op om de gehele maand oktober alleen eerlijke dranken uit één mok te drinken en op de mok te zetten over welk onrecht je een maand lang wilt ‘mokken’.Lees meer
 • BeLEEF de Bijbel

  donderdag, 6 oktober 2016
  Verhalen uit de Bijbel komen tot leven in de nieuwe leescampagne BeLEEF de Bijbel. In de laatste week van oktober duiken tal van studentenverenigingen, kerken en studiegroepen diep het Bijbelverhaal in. De campagne is een initiatief van vier christelijke organisaties, die daarmee aandacht vragen voor de waarde van Bijbelverhalen. Lees meer
 • Raadsvergadering NZR

  donderdag, 28 juli 2016
  De Nederlandse Zendingsraad (NZR) nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rondom het thema'De missionaire aspecten van de Orthodoxe kerk in West-Europa'De spreker tijdens deze bijeenkomst is Aartspriester Theodoor van der Voort.Lees meer
 • Midden-Oostenberaad

  donderdag, 14 juli 2016
  Vijfde bijeenkomst van het Midden-Oostenberaad op 16 september 2016 in AmersfoortLees meer
 • Micha 10

  dinsdag, 14 juni 2016
  Micha Nederland lanceert Micha10. 10 actieweken voor gerechtigheidLees meer
 • Vraag naar bijbel neemt toe

  donderdag, 9 juni 2016
  Bronvermelding foto: Wycliffe Bijbelvertalers Nederland / Heather Pubols.  Straatbeeld: Mensen op straat bij een drukke markt in Gemena.Wycliffe: vraag naar Bijbel neemt wereldwijd toeLees meer
 • Handboek voor Roma

  dinsdag, 31 mei 2016
  New handbook on “intercultural mediation” for Roma communities just publishedLees meer
 • Vacatures MissieNederland

  dinsdag, 31 mei 2016
  Vacatures bij MissieNederland!Lees meer
 • Ruimte tussen tradities

  dinsdag, 3 mei 2016
  'A Reformed Voice in the Ecumenical Discussion'  door Martien E. BrinkmanLees meer
 • Verlangend vieren

  dinsdag, 3 mei 2016
  Verlangend vieren. Over de vormende kracht van de samenkomst door Hans Riphagen, Teun van der LeerLees meer
 • Proeflessen ETS Bijbelcursus

  donderdag, 21 april 2016
  Persbericht: Proeflessen ETS-Bijbelcursus in april en meiLees meer
 • MuseumMaatje

  donderdag, 21 april 2016
  Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde bieden vluchtelingen gratis museumbezoekLees meer
 • profession of migrant pastors

  donderdag, 21 april 2016
  The Center for Migrant Churches and Theology (CMCT) plans the start of an academic educational program for the profession of migrant pastors and church leaders by September 1st 2016.Lees meer
 • Boekje: Wie is mijn naaste?

  dinsdag, 29 maart 2016
  Wie is mijn naaste? door Evert Jan Brouwer,Lees meer
 • Nieuwste boek Dr. Steven Paas

  dinsdag, 29 maart 2016
  Christian Literature Fund (CLF) meldt met trots de publicatie van het nieuwste boek van Dr. Steven Paas (sr.),Christianity in Eurafrica: A History of the Church in Europe and Africa.Lees meer