Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

23aug

IAMS Europe Conference

Van 23 augustus tot 27 augustus
13sep

Midden-Oostenberaad

van 10:00 tot 12:00
21sep

Walk of Peace 2019

van 12:00 tot 15:00
Bekijk agenda

Lunchgesprek vrouwentheologen

Vrijdag, 29 juni van 10:00 tot 14:30
Locatie: MissieNederland, Hoofdstraat 51, Driebergen

Op vrijdag 29 juni is er weer een lunchgesprek voor het netwerk vrouwentheologen. Wat komt er tevoorschijn in de gemeente als je aandacht geeft aan wat goed gaat? In dit lunchgesprek oefenen we onder leiding van Else Roza met een waarderend actieonderzoek rondom het thema ‘Uw Koninkrijk kome’. Kom ervaren hoe je bottom-up eenvoudig leiding geeft/ ruimte schept voor vitalisering en Geestkracht.

Tijdens de lunch is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Programma
10.00 uur | Inloop (koffie en thee)
10.30 uur | Workshop 'Uw Koninkrijk kome' door Else Roza
12.00 uur | Netwerklunch
12.45 uur | Facultatitef: Intervisie (voor wie in een intervisiegroep zit)
14.30 uur | Afronding

Else Roza
Else Roza trad op haar 30ste in dienst bij de Gereformeerde Kerken van de Classis Rotterdam (nu PKN)  als missionair toeruster. Na acht jaar verruilde ze - teleurgesteld - deze baan in voor een traineeship bij Exact Software. Na omzwervingen en vernieuwde inspiratie begon ze als zzp'er diensten aan te bieden aan kerken. Inmiddels werkt ze met veel plezier samen met Els Deenen onder de naam 'MET ANDERE OGEN'. Deze naam geeft in de kern weer waar het om gaat bij waarderende gemeenteopbouw: met barmhartigheid kijken naar wat goed gaat in de gemeente en dat versterken.  Deze methode/zienswijze vraagt een andere manier van leiding geven aan vernieuwing binnen de kerken. Of het een typische vrouwelijke manier van leiding geven is, bespreken we tijdens het lunchgesprek, na een 'proeverij waarderende gemeenteopbouw'.

Intervisie
In de middag zijn er intervisiebijeenkomsten. Wil je meedraaien in een intervisiegroep? Stuur een e-mail naar Ingeborg Janssen. 

Netwerk Vrouwentheologen
Dit is een open netwerk voor vrouwelijke theologen die werkzaam zijn of willen zijn in de Kerk. Van harte welkom! Nodig gerust andere vrouwentheologen uit om te komen. Het doel van het Netwerk Vrouwentheologen is om vrouwentheologen positief te positioneren in kerken en christelijke organisaties. Dat doen we onder andere door inspirerende lunchmeetings (drie à vier keer per jaar) te organiseren, een inspiratiedag en/of een studiedag. Meer info over dit netwerk op www.missienederland.nl/vrouwentheologen

De kosten voor de lunch zijn €10 p.p. Voor meer informatie en om aan te melden, klik hier.


Terug naar het overzicht