Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

23aug

IAMS Europe Conference

Van 23 augustus tot 27 augustus
13sep

Midden-Oostenberaad

van 10:00 tot 12:00
21sep

Walk of Peace 2019

van 12:00 tot 15:00
Bekijk agenda

Promotie Wilbert van Saane

Maandag, 11 juni van 10:30 tot 11:45
Locatie: Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Op 11 juni hoopt Wilbert van Saane, oud-medewerker van de NZR, te promoveren op het onderzoek naar missionaire partnerschappen tussen Indonesische en Nederlandse protestanten. 

In zijn historische en missiologische proefschrift beschrijft Wilbert van Saane hoe missionaire partnerschappen tussen Nederlandse en Indonesische christenen zich in de loop van de twintigste eeuw hebben ontwikkeld. De geschiedenis van de Nederlandse Zendingsraad in de twintigste eeuw laat zien dat die zich kenmerken door een moeizame groei in gelijkheid, gezamenlijkheid en wederkerigheid. 

Van voogdschap naar autonomie

De Nederlandse Zendingsraad was vanaf zijn oprichting in 1929 gericht op samenwerking in zending, met name in Indonesië. Van gelijkwaardigheid was in de koloniale tijd nauwelijks sprake: de zendingswerkers zagen zich als voogden van de Indonesische protestanten. Dat veranderde echter toen de Indonesische protestantse kerken zich losmaakten van de Nederlandse zendingsgenootschappen en in de jaren dertig autonoom werden. Ten gevolgde daarvan stelden veel zendelingen zich zeer kritisch op ten opzichte van het conservatieve beleid van de Nederlandse regering ten tijde van de dekolonisatie.

Ontmoeting en uitwisseling

Geleidelijk aan kregen zendingsorganisaties ook meer oog voor gezamenlijkheid. Met name in de discussie of de westerse zending zich al dan niet moest terugtrekken, de zogenaamde moratoriumkwestie, kregen Nederlandse protestanten meer oog voor Indonesische initiatieven. Doordat gelijkheid en gezamenlijkheid zich verdiepten kwam er in de missionaire relaties tussen Nederland en Indonesië ruimte voor wederkerigheid, hetgeen zich vooral uitdrukte in ontmoeting en uitwisseling. De rol van zendingswerkers verschoof steeds meer in de richting van oecumenische ambassadeur.

Van Saanes dissertatie is gebaseerd op onderzoek in de archieven van de Nederlandse Zendingsraad, de Internationale Zendingsraad en de Wereldraad van Kerken.  

Locatie: Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Datum/tijd: 11 juni 2018, 10.30 uur

Titel proefschrift: Protestant Mission Partnerships: The Concept of Partnership in the History of the Netherlands Missionary Council in the Twentieth Century

Promotor(es): Prof. dr. M.T. Frederiks; prof. B. Stanley


Terug naar het overzicht