Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

23aug

IAMS Europe Conference

Van 23 augustus tot 27 augustus
21sep

Walk of Peace 2019

van 12:00 tot 15:00
28sep

Kerkmuren: zegen of vloek?

Bekijk agenda

KVO: Herstel kerkelijke gemeenschap

Vrijdag, 9 november van 10:00 tot 17:00
Locatie: Sint Janscentrum, Papenhulst 4, Den Bosch

De oecumenische beweging staat uit naar het herstel van kerkelijke gemeenschap. Dat het niet zo gemakkelijk gaat is iedereen wel duidelijk. En toch zijn in de afgelopen zeventig jaar grote stappen gezet. In het voorjaar baarden de Duitse bisschoppen opzien met een pastorale handreiking ten behoeve van de gezamenlijk toelating van gemengd gehuwden tot de Eucharistie in de Katholieke Kerk. Het leidde tot vragen en discussie. De handreiking is gepubliceerd en wordt in een aantal Duitse bisdommen toegepast.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Duitsland gaat het op deze studiedag over twee vragen: Hoe ver zijn we gevorderd op de weg naar herstel van kerkelijke gemeenschap gemeten naar de stand van de oecumenische dialogen tussen katholieken, lutheranen en gereformeerden? Wat betekent de bereikte overeenstemming voor de samenwerking in de praktijk van alledag?

De sprekers op deze dag zijn: prof. dr. Wolfgang Thönissen, directeur van het Johann Adam Möhler Instituut in Paderborn en expert op het gebied van de oecumenische dialogen met Lutheranen, prof. dr. Sabine Hiebsch, hoogleraar Lutherstudies en de geschiedenis van het Lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen en dr. Arjan Plaisier, predikant in de missionaire gemeente in Apeldoorn en voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Aanmelding vóór 20 oktober 2018 via secretariaat@oecumene.nl. Deelname kosten € 10,-- (incl. lunch) graag vooraf overmaken op rekening NL97 ING 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. 'Studiemiddag 9 november'.


Terug naar het overzicht