Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

27sep

Raadsvergadering NZR

van 10:00 tot 12:30
28sep

Kerkmuren: zegen of vloek?

28sep

Kerkproeverij 2019

28 september tot 29 september
Bekijk agenda

Symposium theologie Zizioulas

Vrijdag, 17 mei van 13:30 tot 17:00
Locatie: Auditorium Catharijne Convent Utrecht

Gemeenschap en andersheid – God en mens

 

Een symposium over de theologie van Ioannis Zizioulas naar aanleiding van zijn gelijknamige boek. 

 

Ioannis Zizioulas is een Grieks-orthodox theoloog. Hij is metropoliet van Pergamon en doceerde systematische theologie aan universiteiten in Glasgow, Edinburgh en Londen. Zizioulas zoekt voortdurend de dialoog met de westerse theologie en filosofie, en levert vanuit de orthodoxie een grote bijdrage aan de oecumenische theologie. Hij geldt als een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Het boek "Toptheologen – theologie aan het begin van de 21e eeuw" (Frank G. Bosman) noemt er zeven, waaronder Zizioulas en Rowan Williams.


Waar gaat het boek over? Anders zijn maakt deel uit van jezelf zijn – of dat nu God betreft, de mens of wat dan ook. Maar hoe kunnen God en de wereld zo totaal anders zijn en toch ongescheiden? Is er gemeenschap mogelijk waarin andersheid niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs wordt voortgebracht en tot bloei komt? Dezelfde vraag stelt zich voor mensen onderling: een urgent maatschappelijk thema.

In dit invloedrijke boek laat Ioannis Zizioulas zien hoe gemeenschap en andersheid zich tot elkaar verhouden en hoe zij hand in hand kunnen gaan. Zizioulas biedt een radicale, ontologische doordenking van wat het betekent om persoon te zijn en stelt zich daarbij in kritische dialoog met kerkvaders als Augustinus en hedendaagse grote denkers. Kern van zijn visie is dat het persoon-zijn niet in zichzelf begrensd is, maar een beweging is van liefde, waar de een woont in de ander, zonder zijn eigen andersheid te verliezen. Eén persoon is geen persoon, zal Zizioulas zeggen.

 

Het symposium:  vrijdag 17 mei 2019

Op dit symposium gaan orthodoxe, katholieke en protestantse theologen met elkaar in gesprek over de theologie van Ioannis Zizioulas en wordt zijn visie op het persoon-zijn toegelicht. Is Zizioulas’ kritiek op het Triniteitsbegrip van Augustinus, die de westerse theologie zo diepgaand heeft beïnvloed, terecht? Wat betekenen zijn inzichten voor de katholieke en protestantse kerk en theologie in het Westen?

 

Programma

Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.15 uur.

Het symposium wordt om 13.45 geopend door dagvoorzitter prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (TST). Sprekers zijn:

•  Hildegard Koetsveld o.s.b., de vertaalster

•  V. Meletios Webber, orthodox theoloog en rector van de Russisch Orthodoxe Kerk van de H. Nicolaas in Amsterdam

•  Prof. dr. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar aan de TST op de leerstoel ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse denken’

•  Prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam

Krijn Koetsveld inspireert met muziek op klavecimbel.

Ds. Saskia van Meggelen, preses synode PKN, en mgr. dr. J. van den Hende, voorzitter RK Bisschoppenconferentie, ontvangen het eerste exemplaar uit handen van Skandalondirecteur Jan de Vlieger.

Om 16.30 is de afsluiting en volgt een borrel aan Nieuwegracht 65 (TST)

 

Locatie

Auditorium Museum Catharijneconvent,  Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH  Utrecht
 

Aanmelding

Opgave graag vóór 1 mei 2019 bij secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van € 10,– op rekening Nl97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Zizioulas 17 mei. studenten gratis, opgave vooraf. 

 

Bestellen

Paperback met flappen, € 36,50, 416 blz. Via www.skandalon.nl (gratis thuisbezorgd) of bij uw boekhandel.
 


Terug naar het overzicht