Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

20nov

Kerk voor iedereen? Dat werkt zo!

van 10:00 tot 15:00
21nov

Business as Mission Congres

21 november tot 22 november
23nov

Werkdag Geloven zonder Grenzen - Raad van Kerken

van 10:15 tot 15:30
Bekijk agenda

Gebed en spiritualiteit in de Syrische tradities

Donderdag, 19 september van 19:45 tot 22:00
Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20, 's-Hertogenbosch

BĒT DRĀSHĀ–Oosters Christelijk Leerhuis 2019, Seizoen XIII 
Vijf donderdagavonden: 19 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2019.  
In dit seizoen van  BĒT DRĀSHĀ worden naast toepasselijke Bijbelpassages teksten gelezen van geestelijke auteurs uit de tradities van het oude Syrische gebied: Efrem de Syriër (zie afbeelding), Theodorus van Mopsuestia, Philoxenus van Mabboug, Izaäk van Nineve om er 
enkele te noemen. De teksten zijn gecentreerd rond de thema’s gebed en spiritualiteit. Al lezend en lerend proberen we op het spoor te komen waar deze teksten ons anno 2019 kunnen aanspreken. 


BĒT DRĀSHĀ-team: ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijsen.   
Locatie: Grote Kerk (Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch), Kerkstraat 20, 5211 KG  
’s-Hertogenbosch. 
Tijd: 19.45-22 uur.  
Kerkbezoek: Zondag 27 oktober 2018, bezoek aan een oosterse dienst. 
Kosten: € 70 (incl. reader,  koffie/thee en kerkbezoek).  
Opgeven en info (max. 20 deelnemers): secretariaat@oecumene.nl, 073-7370026. 
U ontvangt bij opgave een factuur. Toelating tot het Leerhuis geschiedt op volgorde van 
aanmelding + betaling. 


Terug naar het overzicht