Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

17jan

Oecumenelezing 2020: Op zoek naar geloofwaardige identiteit

van 15:00 tot 17:30
19jan

Week van Gebed 2020

19 januari tot 26 januari
25jan

Kerk zijn op de rand

van 09:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Werkdag Geloven zonder Grenzen - Raad van Kerken

Zaterdag, 23 november van 10:15 tot 15:30
Locatie: Bergkerk in , Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort

Op 23 november a.s. houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland haar werkdag in de Bergkerk in Amersfoort, Dr. A. Kuyperlaan 2.

Op die dag zal de projectgroep ook haar nieuwe uitgave rond de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en asielzoekers presenteren. De uitgave verschijnt in de reeks Oecumenische Bezinning. Met de brochure wil de Raad velen die zich zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan. Het zal gaan om vragen als: hoe kunnen we onze idealen van compassie en rechtvaardigheid, van geloof, hoop en liefde levend houden in een weerbarstige en complexe praktijk? Hoe kunnen we mensen uitnodigen en toerusten om hier in lokale kerkgemeenschappen over in gesprek te gaan. En hoe kunnen we onze motivatie beter - in Bijbelteksten, maar ook in christelijk-sociale ethiek - verankeren en vertalen naar praktische handreikingen?

De inhoud van de brochure zal uitgebreid aan de orde komen op deze dag.

Het voorlopige conceptprogramma luidt aldus:

10:15 – 10:30  uur   Inloop, koffie/thee
10:30 – 10:45  uur   Welkom door Jan van der Kolk

10:45 – 12:00 uur    Plenair programma:
Eerste spreker over de rooms-katholieke sociale leer en rechtvaardigheid
Tweede spreker (Derk Stegeman) over 'Geloven voorbij grenzen' naar aanleiding van kerkasiel in de Bethelkapel

12:00 – 12:45 uur    Lunch

12:45 – 13:30  uur    Workshop ronde 1, keuze uit workshops 1-3
13:30 – 14:15  uur    Workshop ronde 2, keuze uit workshops 4-6

14:15 - 14.45 uur  Presentatie nieuwe brochure met handreiking voor gebruik

14.45 - 15.00 uur Liturgisch moment onder leiding van Christien Crouwel

15.00 uur        Napraten met drankje

Workshops:

1.    Kerkasiel: achtergrond, resultaten, leerpunten, onder leiding van Derk Stegeman en Ineke Bakker
2.    Opkomen voor recht: ervaringen uit Amsterdam
3.    Samen leven: Deel je Tafel, onder leiding van Karel Jungheim

4.    Inspiratie: Bemoediging en volhouden, onder leiding van De Wonne, Almelo
5.    Spanning tussen afhankelijkheid-verlangen naar gelijkwaardigheid in de relatie met vluchtelingen.
6.    Theologische doordenking van teksten uit brochure

Eenieder is van harte uitgenodigd.

Graag opgeven vóór 12 november bij het bureau van de Raad: rvk@raadvankerken.nl

U kunt gratis deelnemen, maar een bijdrage (ook kleine) is van harte welkom op NL46INGB0000322105 t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v. Vluchtelingenwerkdag 23 november.


Terug naar het overzicht