Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

17jan

Oecumenelezing 2020: Op zoek naar geloofwaardige identiteit

van 15:00 tot 17:30
19jan

Week van Gebed 2020

19 januari tot 26 januari
25jan

Kerk zijn op de rand

van 09:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Nationaal Forum - Mariënburgvereniging

Zaterdag, 30 november van 10:30 tot 13:00
Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken.

In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur,  
dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan  sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek

Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde.  “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43).

In de genoemde landen spelen kerken nog steeds een grote rol in het dagelijks leven en zijn zij nog steeds in staat de politiek te beïnvloeden. In andere landen is de rol van de kerken in de maatschappij kleiner geworden, maar ook hier zijn  zij nog steeds de aangewezen boodschapper van menslievendheid.

  • Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke  boodschap indachtig – tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
  • Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
  • Hoe moet een “goede” Christen zich opstellen?

Sprekers:

  • Drs. Sophie in 't Veld, Europarlementariër
  • Prof. Dr. Stefan Paas
  • Henk Baars, gespreksleider

Terug naar het overzicht