Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

20nov

Kerk voor iedereen? Dat werkt zo!

van 10:00 tot 15:00
21nov

Business as Mission Congres

21 november tot 22 november
23nov

Werkdag Geloven zonder Grenzen - Raad van Kerken

van 10:15 tot 15:30
Bekijk agenda

Profetisch spreken in de samenleving – Theologie en missionaire praktijk

Maandag, 25 november van 13:30 tot 16:30
Locatie: Vergadercentrum Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5, Amersfoort

Uitnodiging

Profetisch spreken in de samenleving – Theologie en missionaire praktijk

25 november 2018

13.30-16.30

 

Sprekers:

Alexander Emoghene, Pastor van de Claypot Church International Capelle a/d IJssel en Rotternam en vertegenwoordiger Samen Kerk in Nederland (SKIN)

Philip Peacock, Executive Secretary for Justice and Witness van de World Communion of Reformed Churches

Martien Timmer, directeur 3xM en voorzitter bezinningsgroep profetie

Annemarthe Westerbeek, coördinator Micha Nederland

 

Profeten en profetie vormen een bron van inspiratie voor het missionair spreken en handelen. Dat geldt zowel voor oecumenische als evangelische zendingsorganisaties. Geworteld in zowel oud- als nieuwtestamentische tradities vinden Gods woorden vandaag stem en weerklank. In de boeken van en over de profeten staat te lezen hoe zij steeds weer mensen opriepen tot omkeer en inkeer en om terug te keren naar Gods wegen, en die als gemeenschap, als volk, te volgen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dat profetie een van de gaven van de Geest is aan de gemeente en legt uit welke plek, welk doel en welke vorm het dient te hebben.

Profetie als gave van de Geest is dus niet beperkt tot de bladzijden van de Bijbel en de interpretatie van die teksten. Profetie is actueel in christelijk Nederland en ver daarbuiten. Er zijn scholen en organisaties die profeten scholen, begeleiden en helpen hun gave volgens bijbelse richtlijnen te ontwikkelen. Er is literatuur beschikbaar om mensen te ondersteunen en de fundamenten onder de profetische praktijk duidelijk te maken. En recent is er vanuit de VU en de Universiteit van Tilburg een breed onderzoek opgezet naar de plek van profetie voor christenen in Nederland omdat er waargenomen werd dat de thematiek breder is gaan spelen dan alleen in pinksterkringen. Wat is de rol van profetie en profeten vandaag de dag in het interpreteren en doorgeven van Gods woord voor de wereld?

Vaak wordt er een drieslag aangebracht als het gaat om de inhoud van een profetische boodschap: deze kan gericht zijn op het individu, op de kerkelijke gemeenschap of op de

samenleving. In deze bijeenkomst willen we als missionaire organisaties specifiek kijken naar de rol van profetisch spreken en handelen ten opzichte van de samenleving.

Richtinggevende vragen voor de bijdragen aan het programma zijn onder meer: hoe geeft profetie richting in ons handelen en spreken naar de samenleving; en hoe, aan de andere kant, spreken en handelen we in onze missie naar de samenleving toe? Vanuit verschillende kerkelijke en theologische perspectieven willen we hierover met elkaar spreken en nadenken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

Programma

13.30   Opening

13.40   Spreker 1

14.00   Spreker 2

14.30   Integratiemoment

14.50   Intermezzo     

15.10   Spreker 3

15.30   Spreker 4

15.50   Integratiemoment

16.10   Vragen, discussie en afronding

           

De bijeenkomst is in het Engels en het Nederlands


Aanmelding Profetisch spreken in de samenleving 25 november 2019


Terug naar het overzicht