Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

3mrt

Missionair Café Unie van Baptisten

van 18:30 tot 21:00
8mrt

Vrouw en leiderschap

van 14:30 tot 18:00
11mrt

Symposium politiek-maatschappelijke betrokkenheid christenen wereldwijd

van 09:30 tot 16:00
Bekijk agenda

De missionaire parochie - Als God renoveert

24 maart tot 25 maart
Locatie: in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch

Het doel van deze conferentie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie. Hiervoor komt de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor het eerst naar Nederland. Een belangrijke sleutel in het boek van Mallon is om mensen te helpen om ‘missionaire leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeenschap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag.

Website en Facebook

Op de website missionaireparochie.nl wordt aan de hand van interviews, veel gestelde vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missionaire wezen van de Kerk. Ook kunnen belangstellenden zich inschrijven voor het tweedaagse programma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de conferentie. Op de Facebookpagina zijn interview-video’s te bekijken en kunnen berichten worden gedeeld.

‘Ga als groep’

De organisatie benadrukt dat de conferentie het meest vruchtbaar zal zijn als er vanuit parochies groepsgewijs wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voorbereiden op de conferentie. Voor inschrijvingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroegboekkorting.

De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrijwilligers in de parochie en alle bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. Ook leden en belangstellenden bij nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk worden van harte aangemoedigd om deel te nemen aan de conferentie. Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een kortingstarief geldt voor deelname aan deze conferentie.

Landelijke opzet

Bij de opzet van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda verschillende Nederlandse partners betrokken, zoals het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum en Xpand. De Nederlandse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitgegeven. Intussen ligt er een vierde druk in de boekhandel. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen.

Praktische informatie en promotiemateriaal

Het tweedaagse programma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan al op maandagavond 23 maart. Actuele programma-informatie staat op de website missionaireparochie.nl.

Om aandacht te schenken aan de conferentie zijn posters, flyers en gebedskaartjes beschikbaar. Deze kunnen kosteloos worden aangevraagd via de website, per e-mail: info@missionaireparochie.nl en telefonisch: 076 5223444. Ook voor vragen en suggesties kan via deze gegevens contact worden opgenomen met de organisatie.


Terug naar het overzicht