Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

3mrt

Missionair Café Unie van Baptisten

van 18:30 tot 21:00
8mrt

Vrouw en leiderschap

van 14:30 tot 18:00
11mrt

Symposium politiek-maatschappelijke betrokkenheid christenen wereldwijd

van 09:30 tot 16:00
Bekijk agenda

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme Wat staat de kerk te doen?

Maandag, 17 februari van 10:30 tot 15:30
Locatie: Oopstandingskerk, Prof. Cobbenhagelaan 8, Tilburg

In mei j.l. overleed Prof. dr. Hans Jansen. Met zijn “Christelijke Theologie na Auschwitz” (1981) bracht hij een schok teweeg in de Nederlandse kerk. In navolging van de Wereldraad van Kerken zag hij het als de “opdracht van alle kerken in Europa om alle christenen te onderwijzen in de geschiedenis van het antijudaïsme en het antisemitisme”. Hierna volgden meer publicaties over antisemitisme, o.a. bij Erasmus en binnen de Islam. De laatste jaren deed hij onderzoek in het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel. Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding terwijl het antisemitisme zich weer overal manifesteert. Dat wringt. Onze vraag is wie de fakkel van Hans Jansen overneemt? Heeft de kerk daadwerkelijk lessen geleerd uit het verleden voor de theologische praktijk? In hoeverre werkt de opdracht van de Wereldraad door in het onderwijs van jonge theologen?

Aanmelding studiedag geschiedt door overmaking van € 20,00 op rekeningnummer: NL 98 INGB 000955 3726 t.n.v. St. Appèl Kerk en Israël, Nieuw-Vennep. Uw betaling geldt als aanmelding. 3 In de prijs is inbegrepen: koffie en thee. Eigen lunch meebrengen.

Het programma en meer informatie zijn hier te vinden.


Terug naar het overzicht