Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

3mrt

Missionair Café Unie van Baptisten

van 18:30 tot 21:00
8mrt

Vrouw en leiderschap

van 14:30 tot 18:00
11mrt

Symposium politiek-maatschappelijke betrokkenheid christenen wereldwijd

van 09:30 tot 16:00
Bekijk agenda

Dudoklezing

Woensdag, 11 maart van 19:30 tot 22:00
Locatie: Dudok, Hofweg 1a, Den Haag

In het voorjaar van 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voorbereidingen hiervoor, zoals het ontwikkelen van verkiezingsprogramma’s, zijn gestart. Met het oog hierop wil de Raad van Kerken graag met politici in dialoog en hun visie op de thema’s migratie en vluchtelingen horen. Daarom organiseert de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken, een debatavond. Daarbij zullen zoveel mogelijk politieke partijen betrokken worden die momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

Op deze avond zal de Raad in korte statements ook de eigen uitgangspunten naar voren brengen. De bijeenkomst is toegankelijk voor publiek. U kunt nu aanmelden: rvk@raadvankerken.nl 


Terug naar het overzicht