Bijbelzondag 2024


  • Datum:

Op 28 januari wordt de jaarlijkse Bijbelzondag georganiseerd. Thema van Bijbelzondag 2024: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’

Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht aan Bijbelzondag. Dit jaar staat Psalm 113:3 centraal: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de HEER.’ Met dit thema staan we erbij stil dat over de hele wereld mensen Gods naam loven. Van waar de zon opkomt tot waar zij weer ondergaat, zijn er mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door Gods Woord. Via de Bijbel staan we met hen in verbinding.

De Bijbelzondag 2024 wordt georganiseerd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en valt op de laatste zondag van de Week van Gebed (21 t/m 28 januari). In die week bidden we om eenheid. Gekozen is voor 28 januari omdat dan ook de Zondag van Gods Woord gevierd wordt. Het materiaal voor Bijbelzondag 2024 is beschikbaar via deze link.