CEC General Assembly


  • Datum:

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) houdt haar 16e Algemene Vergadering van 14 tot 20 juni 2023 in Tallinn, Estland, met als thema “Onder Gods zegen – de toekomst vormgeven”.

De Algemene Vergadering wordt georganiseerd door de Kerken die lid zijn van de CEC in Estland, de Estlandse Evangelisch-Lutherse Kerk en de Orthodoxe Kerk van Estland.

Om de vijf jaar komt de Algemene Vergadering bijeen om besluiten te nemen over de toekomst en het programmatische werk van de CEC. De vergadering brengt deelnemers bijeen die de bij de CEC aangesloten kerken, de organisaties in partnerschap en de Europese nationale raden van kerken uit heel Europa vertegenwoordigen. De vergadering zal ook de nieuwe bestuursleden kiezen die het werk van de CEC voor de komende vijf jaar zullen leiden.

De CEC-Assemblee zal een belangrijk moment van gebed, gemeenschap en bezinning zijn voor het leven en getuigenis van de kerken in Europa. Het thema zal de deelnemers aan de vergadering in een oecumenische geest samenbrengen om de bijdragen van de kerken aan de toekomst van Europa aan te bieden. Samen zullen zij de stem van het christelijk geloof in de Europese samenlevingen benadrukken door zich tot de beleidsmakers te richten.

De CEC is een gemeenschap van 114 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken uit heel Europa, plus meer dan 40 nationale raden van kerken en organisaties in partnerschap. De CEC werd in 1959, na de Tweede Wereldoorlog, opgericht om te werken aan genezing en vrede. Samen met haar oecumenische partners vertegenwoordigt de CEC meer dan 380 miljoen Europese burgers op het continent.

Meer reflectie op het thema van de General Assembly vindt u onderaan deze pagina.