Come Follow Me Conferentie (Operatie Mobilisatie)


  • Datum:

God heeft een diep verlangen in ieders hart gelegd. Een verlangen om van Zijn liefde te delen, om moedig te zijn en Hem te dienen. Maar hoe ga je van verlangen naar praktijk? Hoe doe je dat in je leven, je baan, de buurt? Ergens willen we wel getuigen, maar weten we vaak nog niet momenten te creëren of situaties te herkennen waarin dit kan.

Op de Come follow Me conferentie willen we mensen inspireren en uitdagen om de volgende stap te zetten. Want je bent door God geroepen. Hij heeft een plan voor jouw leven. Maar dat plan ontvouwt zich niet zomaar, daar mag je achteraan. Daar mag je biddend en actief mee bezig. Wij willen je daarin graag begeleiden tijdens onze ‘Come Follow Me’ conferentie. Twee dagen van aanbidding, ontmoeting, gebed en een inspirerende boodschap van spreker/schrijver Arie de Rover. Bekend van het boek ‘Na de genadeklap’.

Ontdek tijdens deze conferentie welke stappen jij wilt en kunt zetten. Vind jouw plek in de missie van onze God. Klik hier voor meer informatie.