Geld en (intercultureel) partnerschap in zendingMissionaire relaties worden vaak uitgedrukt binnen de structuren van projecten. Hierdoor speelt geld een grote rol in de partnerschappen. Maar wat is geld? Welke plaats heeft geld in verschillende culturen? Wat betekent dat voor de missionaire relaties over culturele grenzen heen? Klopt het dat “de hand die geeft bovenop ligt?

Ronde tafel gesprek over zending en geld, voor de achterban van de Zendingsraad.

Ihtsham Ravi (Pakistan) en Charles Christian (India), promovendi aan de PThU, zijn de gesprekspartners en experts tijdens dit ronde tafel gesprek. Beiden hebben ruime ervaring zowel met internationale missionaire relaties als leven over culturele grenzen heen.

Sprekers

Charles Christian groeide op in een context van sociaal-economische ongelijkheid en discriminatie op basis van religie. Zijn familie was lid van het Leger des Heils, waarin grote nadruk lag op discipelschap als een samengaan van sociale betrokkenheid en evangelisatie. Dit heeft hem gevormd en geleid tot de keuze zich in te zetten voor Christenen in India. Hij heeft een Master in theologie en werkte onder andere voor Open Doors International, doceerde aan een theologische opleiding en was redacteur van een Engels christelijk tijdschrift. In zijn werk heeft hij veel te maken gehad met internationale geldstromen en interculturele communicatie tussen kerkelijke en zendingspartners. Hij werkt nu aan een proefschrift aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Ihtsham Ravi werkt op het moment voor IFES in Groningen en daarnaast schrijft hij aan zijn onderzoeksvoorstel voor een PhD aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij studeerde Engelse Taal en Literatuur, Psychologie en Theologie. Voordat hij naar Nederland kwam werkte hij in Pakistan voor de Church Mission Society-Azië en het Christian Study Center voor interreligieuze en oecumenische dialoog. Als zodanig is hij goed bekend met internationale financiële en organisatorische structuren. Vanuit deze ervaring denkt hij na over “accountability structures” in verschillende culturen en hoe die op elkaar inwerken als de verschillen over het hoofd worden gezien of worden ontkent.

 

De bijeenkomst is primair in het Engels.

Na afloop van het symposium is er gelegenheid voor verder gesprek en netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

 

Aanmelden

Naam(Vereist)
Borrel?
Abonneer (gratis) op