GZB-retraite: Bidden met de wereldkerk


  • Datum:

Ook dit jaar organiseren we een bijeenkomst voor predikanten en kerkelijk werkers; dit jaar in een wat andere vorm dan voorgaande jaren, namelijk een dag-retraite met als thema ‘Bidden met de wereldkerk’.

Een dag van bemoediging en toerusting waarbij we de rust opzoeken om te reflecteren op de plaats van het gebed in ons persoonlijke leven en in de gemeente als geheel. We laten ons inspireren door gebedspraktijken vanuit de vroege kerk met Dr. Arjan Plaisier én ook vanuit de wereldkerk nú. We nemen voldoende tijd om samen te bidden. Daarnaast is er volop gelegenheid voor ontmoeting en onderlinge gesprekken.

Plaats en tijd
De dag begint om 10.30 uur en eindigt rond 18.15 uur (inclusief twee maaltijden). We vragen een bijdrage voor de onkosten. Plaats en meer details volgen later.

Aanmelden
Aanmelden voor de dag-retraite kan via Jopie Verhoek jverhoek@gzb.nl