Lezing van Anne van Olst over ‘Bidden om geloof – voor de ander’


  • Datum:

Voelt u zich betrokken bij het werk van de GZB? Denkt u graag mee? Van harte welkom op de Algemene Vergadering op D.V. donderdagavond 8 juni in De Schakel in Nijkerk.
De bijeenkomst wordt ook dit jaar samen met de IZB en HGJB georganiseerd. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd om 17.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Daarna hebben de drie bonden van 18.15-19.15 uur hun eigen Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag over 2022 staat op de agenda en Arnold Heij (voorzitter) is herkiesbaar als lid van de Raad van Toezicht.
Na een korte pauze is er van 19.45-21.30 uur een gezamenlijk programma: een interactieve avond waarin ds. Anne van Olst (directeur EH Amersfoort) zal spreken over het thema ‘Bidden om geloof – voor de ander’.

Onze bonden en iedereen die daarbij betrokken is, verlangen ernaar dat God ons werk gebruikt om het goede nieuws over Jezus Christus te brengen bij onze doelgroepen – of het nu gaat om een onbereikte groep in Ethiopië, een pioniersplek in Nieuwegein of de nieuwe generatie in de kerk. We gunnen hen het geloof dat redt, inspireert en in beweging zet. Het gebed om dat geloof is daarbij fundamenteel, maar… hoe dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Heeft het gebed de juiste plaats? En hoe verhoudt het zich tot Gods soevereiniteit? Over deze en andere vragen gaat het in de lezing die ds. Anne van Olst houdt na het officiële gedeelte van de ledenvergaderingen van de bonden. Anne van Olst is directeur van de EH en auteur van het boek ‘Bidden kun je leren’.

Aanmelden?
In verband met de voorbereidingen van de vergadering stellen wij het op prijs dat u zich aanmeldt. Dat kan via directie@gzb.nl of 0343 512444.