Micha Zondag


  • Datum:

Zondag 15 oktober is de jaarlijkse Micha Zondag. Dit is de zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag valt (elk jaar op 17 oktober). Voor deze zondag heeft Micha Nederland in samenwerking met andere partners een kerkenpakket gemaakt.

De Micha Zondag gaat dit jaar over klimaatrechtvaardigheid. Het kerkenpakket krijgt de titel ‘Thuis op plekken zonder hoop’ en als ondertitel: ‘Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde’. Het gaat er dus over hoe sociale en ecologische gerechtigheid met elkaar verbonden zijn. Twee van de preekschetsen worden dit jaar geschreven door theologen uit het mondiale zuiden.

Het pakket bevat preekschetsen, kant-en-klare leespreken, gespreksvragen, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. De preken gaan over Joël 1 en 2 en worden geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda, bisschop Shourabh Pholia uit Bangladesh, Bettelies Westerbeek (PKN), Albert Balk (NGK) en Helena Posthumus (Vineyard).

Het kerkenpakket komt tot stand in samenwerking met onder andere A Rocha, Groene Kerken, het Leger des Heils, New Wine, Red een Kind en Tearfund. Het kerkenpakket komt in de tweede helft van juli gratis beschikbaar op michazondag.nl.