Presentatie boekje “Training Contextueel Bijbellezen voor gemeenteleden”  • Vanaf 9.30 uur – Inloop met koffie en thee
  • 10.00 uur – Presentatie boekje door ds. Inge Landman en overhandiging aan ds. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie
  • 10.35-11.00 uur – Sietske Blok over ‘Ontmoeting met Thea in Mùria (Brazilië)’. Sietske is uitgezonden geweest naar CEBI – Brazilië.
  • 11.00-11.10 uur – Pauze
  • 11.10-12.00 uur – Kirsten van der Ham over ‘Verbreek het taboe rondom gendergerelateerd geweld! Contextueel Bijbellezen met de Tamar Campagne in Zuid-Afrika’. Kirsten is uitgezonden geweest naar UJAMAA – Zuid-Afrika.

Het is fijn wanneer u komt, dat u zich opgeeft en voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Peter Breure, secretaris, stichting contextueel bijbellezen, Nederland: jpebreure@online.nl