Regionale Kerk in Actiedag


  • Datum:

Loop jij warm voor diaconaat? Voel je je geroepen om mensen nieuw perspectief te bieden? Wil je graag geïnspireerd worden, praktische tips krijgen en mensen ontmoeten die ook geloven in delen? Kom dan naar een van de 3 regionale Kerk in Actiedagen (voorheen Landelijke Diaconale Dag)! Het thema is: Aan tafel! Ontvangen & delen.

We zien je graag op:

  • 1 oktober in Waalwijk, Willem van Oranje College, De Gaard 4, 5146 AW
  • 15 oktober in Heerenveen, Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ
  • 19 november in Gouda, De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105, 2805 SN

We organiseren de Kerk in Actiedagen regionaal zodat iedereen in de gelegenheid is om te komen. Je kunt de voor jou meest geschikte locatie kiezen.

Klik hier om u aan te melden.

Wat gaan we doen?

Op deze dag kun je kiezen uit diverse workshops en bijeenkomsten rond 5 thema’s:

  • De geloofstafel | Over je geloof delen met mensen uit andere landen
  • De generatietafel | Over het betrekken van jonge generaties bij diaconaat
  • De buurttafel | Over zichtbaar zijn in je omgeving
  • De groene tafel | Over duurzaamheid
  • De Kerk in Actietafel | Over hoe Kerk in Actie je helpt bij je diaconale taak

Voor wie zijn de Kerk in Actiedagen?

Voor diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, predikanten, jongerenwerkers en iedereen die diaconaat een warm hart toedraagt.

Kosten

De kosten voor deelname aan één van de Kerk in Actiedagen zijn €17,50.