Rondetafelgesprek: Kostbare ZendingHoe verhoudt de roep om alles op te geven voor het Evangelie zich tot de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van de mensen die zich inzetten voor zending?

Hoe wordt deze verhouding gezien en ervaren door mensen vanuit verschillende contexten in de wereldkerk? Welke plaats heeft dat in missionaire relaties over geografische grenzen heen? Wat kunnen we hier bijbels-theologisch over zeggen?

Tijdens dit rondetafelgesprek willen we de realiteiten van MemberCare en radicale solidariteit met elkaar, met de praktijk en met de verantwoordelijkheden van zendingsorganisaties in gesprek brengen. 

De volgende mensen zullen input geven vanuit hun respectievelijke achtergrond en expertise om de uitwisseling te faciliteren:

  • Eunice Anita-Offerman, bestuurslid van SKIN en actief in de Lausannebeweging
  • Geert van Dartel, voormalig directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene, voorzitter Raad van Kerken in Nederland
  • Chan NamChen, directeur van de Church Mission Society Azië
  • Berdine van den Toren-Lekkerkerker, directeur van de Nederlandse Zendingsraad, lid van de Church Mission Society, docent missiologie aan de TUK|U

Na afloop is er een borrel met gelegenheid tot napraten en netwerken.

Aanmelden voor NZR Rondetafelgesprek 'Kostbare Zending'

Naam(Vereist)
Borrel?