Tolerantielezing (Remonstranten)Dit jaar valt de Remonstrantse Tolerantielezing samen met de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. In die verkiezingen zouden de grenzen van democratische tolerantie zomaar eens een belangrijk thema kunnen worden: er is debat over het weerbaar maken van onze democratie en zelfs partijverboden worden genoemd.

Bastiaan Rijpkema gaat op 29 september met ons in gesprek over democratische zelfverdediging. Waar liggen de grenzen van wat een democratie moet tolereren? Wanneer mag een democratie ingrijpen en hoe? Wat voor houding vraagt het verdedigen van tolerantie van politici? Rijpkema zal laten zien hoe in het denken over weerbare democratie vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw geprobeerd is antwoorden te formuleren op deze vragen. Antwoorden die ook nu nog relevant zijn, zeker in verkiezingstijd.

Bastiaan Rijpkema is onder meer bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid op de Uytenbogaert-Leerstoel aan de Universiteit Leiden en houdt zich bezig met filosofische en juridische vragen rondom tolerantie. Zijn bekendste boek is ‘Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie’ (2015). Vorig jaar publiceerde hij samen met Afshin Ellian en een groot aantal experts ‘Een nieuw commentaar op de Grondwet’. Rijpkema verzorgt voor De Groene Amsterdammer de politieke wisselcolumn ‘In Den Haag’.

Toegang is gratis. Opgave via de webshop.