Vincent de Paullezing‘Vincent de Paul, een hermeneutische agenda”

Vincent de Paul was een Frans spiritueel denker en stichter van de Congregatie der Missie, ook wel Lazaristen genoemd. Als apostolisch genootschap kenmerkt deze zich vooral door een charitatieve spiritualiteit met een sociale taakstelling.

Wie was Vincent de Paul, en hoe verhoudt zich zijn missie uit de 17e eeuw tot de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw? Wat is het verband van spiritualiteit en sociale inzet en welke praktijken kunnen vandaag de dag hun voordeel doen met de inspiratie van Sint Vincentius?

In drie stappen schetst professor Schilderman het programma van Vincent met de charitatieve, spirituele en professionele punten op de agenda, van toen en van nu. De insteek daarbij is hermeneutisch: hoe kunnen we onszelf beter begrijpen vanuit inspiratiebronnen uit ons rijke verleden? Wat kunnen we daarbij leren over zorg en religie? En hoe verbeteren we daarbij ondertussen onze geest?

Met het jubileumsymposium ‘Werken met grenzen – seculiere oecumene’, vierde het Vincent de Paul Center NL op 23 september 2022 haar 10-jarig bestaan. Daar ontstond ook het idee van een jaarlijkse ‘Vincent de Paullezing’, over de betekenis van het gedachtegoed van Sint Vincentius voor een relevant onderwerp in onze tijd.

Hiermee nodigen wij u van harte uit voor de eerste Vincent de Paullezing 2023 door Hans Schilderman.

Prof. dr. Hans Schilderman is afdelingshoofd Empirische en Praktische Religiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn persoonlijke leeropdracht is ‘Religie en zorg’. Hij doet onderzoek op het terrein van zingeving en levenskwaliteit, en geeft onderwijs in de geestelijke verzorging. Als waarnemend hoofd van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen zet hij zich in voor studie van de maatschappelijke taken van kerken, orden en congregaties.

Deelname € 7,50, voor studenten € 5,– inclusief het hapje en drankje én het boekje met de tekst van de lezing na afloop. U kunt zich t/m 14 september 2023 via e-mail aanmelden: vdplezing2023@vincentdepaulcenter.nl

Deelnamekosten kunt u voldoen op bankrekening NL13 TRIO 0320474224 onder vermelding van ‘Vincent de Paullezing 2023’ en uw naam. Na ontvangst van de betaling, krijgt u daarvan een bevestiging, tevens het bewijs van uw inschrijving.