Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending
Ongeldige activatie.