Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

20nov

Kerk voor iedereen? Dat werkt zo!

van 10:00 tot 15:00
21nov

Business as Mission Congres

21 november tot 22 november
23nov

Werkdag Geloven zonder Grenzen - Raad van Kerken

van 10:15 tot 15:30
Bekijk agenda

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

TussenRuimte 2019 | 3

Integral Mission: Proclamatie en demonstratie

‘Integral Mission’ is een populaire term in het Nederland van de eenentwintigste eeuw, gebruikt door initiatieven van sociale werkplaatsen tot activiteiten rondom ecologie. Wat houdt het begrip precies in? Wat is de overeenkomst tussen al deze sociaal betrokken projecten? Wat is de drijfveer en wat maakt het anders dan een diaconaal of ‘traditioneel’ zendingsproject, in Nederland en wereldwijd? Is er wel voldoende theologische reflectie en analyse van de context? Hoe geef je vorm aan proclamatie als evangelisatie niet echt een optie is? En wanneer bereik je de grenzen van Integral Mission? Wij nodigen u van harte uit mee te denken over deze vragen.

 

                                                                                 

 

 

Alle uitgaven tot en met 2019 | 2 zijn in hun geheel hier te vinden.

Bijbel en 'beperking'

Nieuw: Bijbel en 'beperking'. Contextuele en missiologische perspectieven

NZR-Cahier 4.

Reflecties vanuit wetenschap en praktijk naar aanleiding van de Dom Hélder Câmera-lezing 2018

 

Geroepen om leerling te zijn

 NZR-Cahier 3 nu beschikbaar als download. Over discipelschap, n.a.v. Wereldzendingsconferentie in Arusha (maart 2018)