Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Abonnementenadministratie: tussenruimte@kokboekencentrum.nl

 

Abonnementsprijs vanaf 1 januari 2019:

Een jaarabonnement in Nederland kost € 45,30*;
In het buitenland € 55,00.
Een studentenabonnement kost € 29,45*.
Losse nummers kosten € 12,00 excl. verzendkosten, te bestellen via de webshop van KokBoekencentrum: https://www.boekenwereld.com/tijdschriften/tussenruimte?product_list_order=position&product_list_dir=desc
Een proefabonnement van twee nummers kost € 17,50.

* Op basis van automatische incasso

 

Het abonnementsjaar loopt van januari tot en met december.
Abonnementen worden stilzwijgend verlengd, tenzij minimaal drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd.
Adreswijzigingen graag drie weken voor de ingangsdatum schriftelijk doorgeven.