Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummer

TussenRuimte 2019 | 4 - Israël en Jodendom in missiologisch en intercultureel perspectief

Het thema 'Israël' kan onder christenen verhitte discussies oproepen, waarbij veelal de neiging ontstaat om in extremen te vervallen. Veel christenen weten daarom ook niet wat ze met het onderwerp aan moeten. Dat is jammer, omdat daarmee de interesse voor Israël en het Jodendom afzwakt, met alle (negatieve) gevolgen van dien. 

De volgende TussenRuimte belicht het thema 'Israël' vanuit een missiologisch en intercultureel perspectief. Aandacht zal er zijn voor de diversiteit binnen het Jodendom, zowel qua etniciteit als qua stromingen(van ultra-orthodox tot Messiasbelijdend). Hoe gaan kerken vandaag de dag om met vragen rondom missie en Israël? Over Jodenzending heeft bijna geen enkele kerk het meer, maar op welke wijze geeft men dan wel invulling aan deze relatie? En hoe kijken vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap naar de houding van christenen en kerken? 

Kortom, een buitengewoon boeiend nummer dat een bijdrage wil leveren aan de theologische bewustwording rondom de soms spannende vragen die 'Israël', in welke betekenis van het woord ook, oproept.