Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Micha-zondag 2019

donderdag, 4 juli

Kerkelijke inburgering voor missionarissen

donderdag, 4 juli
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Komende nummer

TussenRuimte 2019 | 3 - Integral Mission

De locatie van missie en zending is al enkele decennia aan het veranderen. Aan de ene kant hebben we de wereld bij ons op de stoep (vluchtelingen en migranten), aan de andere kant groeit het christendom in de Majority World (i.e. de ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika) en is er de gedachte dat kerken daar toch zelf inmiddels wel de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om in stad en land discipelen te maken. Het Westen is hard bezig te ontkerkelijken en we hebben dus eigenlijk zelf veel behoefte aan missionaire werkers.
Ook de inhoud van zending is aan het verschuiven. Sinds eind jaren zeventig wordt er meer en meer over ‘Integral Mission’ gesproken, om weg te komen van het hokjesdenken in evangelisatie, diaconaat, woord en daad, en alles wat we als Kerk doen te zien als één geheel, voortvloeiend uit het navolgen van Jezus Christus. 

Dit thema staat centraal in het septembernummer van TussenRuimte. Waar komt de term ‘Integral Mission’ vandaan en waar doelt het precies op? Helpt het focus in missie en zending aan te brengen of is het een soort vergaarbak geworden? Omarmen kerken het begrip? En waarom hebben we er geen duidelijk Nederlands woord voor? Ook kijken we naar verhalen van Integral Mission in de praktijk.