Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

2019

2 - Nooit van gehoord

1 - Europa gespiegeld

2018

4 - Geloven in de marge

3 - Jubileumnummer

2 - Godsdienstvrijheid

1 - Macht en Machteloosheid

2017

4 - Zend(el)ing en armoede

3 - Reformatie, zending en oecumene

2 - Religieus leiderschap in het publiek domein

1 - Cultuur en Context

2016

4 - Geloven in Europa

3 - Man en missie

2 - Zending en duurzaamheid

1 - De Grenzen van Europa

2015

4 - 'Vergeten gebied' Centraal-Aziƫ

3 - Wederkerigheid?!

2 - Zending en verzoening: Indonesiƫ

1 - Geweld en de kerk

2014

4 - Bijbel en zending

3 - Uitgezonden

2 - Zending en oecumene na Busan

1 - Geloof en genezing

2013

4 - Klassieke en pinksterkerken in gesprek

3 - Met tranen zaaien

2 - Slavernij

1 - Missie en migratie

2012

4 - Christenen in het Midden-Oosten

3 - Brengt de dialoog ons verder?

2 - Geloof in stad en land

1 - Helden en heiligen

2011

4 - Crisis!

3 - Erfgenamen van Thomas

2 - Aap, noot, missie

1 - Bekeert u!? Veranderen van religie

2010

4 - Religie op je lijf geschreven

3 - Met andere ogen

2 - volksreligie en rituelen vandaag

1 - Honderd jaar wereldzending

2009

4 - Als het lichaam van Christus AIDS heeft

3 - De bomen groeien tot aan de hemel

2 - Het woord wordt web

1 - Nieuwe vormen van kerk-zijn

2008

4 - Religie en rampen

3 - Religie en pelgrimage

2 - Religie en geweld

1 - Religie & sport

Redactioneel nieuwste nummer:

TussenRuimte 2019 | 2   Nooit van gehoord 
jaargang 12 | nummer 2 | Juni 2019

 

‘Slechts 3% van de zendelingen werkt in een regio waar 97% van de mensen nog nooit van Jezus hebben gehoord. Dáárom is zending nodig’, twitterde Arco de Leede, directeur van Interserve, vorig jaar.

Met dit citaat van het wereldwijde web bracht hij een balletje aan het rollen. In een interview vertelt hij dat dit over regio’s gaat waar samen meer dan 2,9 miljard mensen wonen. Hen bereiken is het verlangen van organisaties die elkaar vinden in een samenwerkingsplatform ‘De minst-bereikten’. Samen onderzoeken zij wat migrantenkerken en andere kerken in Nederland kunnen doen om hier en in landen waar migranten vandaan komen het Woord te laten horen onder hen die nooit gehoord hebben.

In dit verband beschrijft Gerrit Noort verhelderend hoe in de jaren zestig een discussie werd gevoerd tussen zendingsmensen en organisaties. Moet zending zich bezighouden met evangelieverkondiging aan 'niet-bereikten' of zich richten op oecumenische ondersteuning van kerkopbouw? Hij herinnert ook aan de titel van het afscheidscollege van professor Verkuyl in 1978: de ‘onvoltooide taak der wereldzending’, waarin gewezen werd op regio’s waar de kerk zwak is.

In 1982 werd bijvoorbeeld Frontiers opgericht om ‘Jezus-volgende-gemeenschappen’ te stichten in een wereld waar Jezus en Maria wel bekend zijn, maar de goede boodschap niet.

In dit TussenRuimte-nummer ook bijdragen over niet of moeilijk toegankelijke landen en een land als Nepal waar kerk en christen tot de jaren vijftig geweerd werden. Het gaat over uitgezonden zijn, over wonen en werken in zo’n ‘moeilijk’ land en ook over de ophef via de sociale media over de zendeling die gedood werd op North Sentinel Island. Schreef Paulus ook met het oog op vandaag niet:

‘Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?’

(Romeinen 10:14, Herziene Statenvertaling)

— Piet Both, themaredacteur