Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2014 | 3

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 VISIE | Eleonora Hof en Wilbert van Saane
Zending: kwetsbare ontmoeting over grenzen

 DEBAT | Gerard Verbeek
Tussen 'eigen initiatief' en 'gevraagd worden'
Aspecten van korte-en langetermijnuitzending

 REACTIE | Wiel Eggen - Pieter Boersema
Bekeringsgerichte zendelingen en de opkomst van de democratie

 PORTRET | Arjan Hilbers-Piet Both-Karsten van Staveren
Er is werk te doen

 ANTITHESE | Arco de Leede
Dienende ondersteuning
Beleidsveranderingen bij Interserve

 MENSEN IN BEELD | Jan Heuft
'Ik wil leven en een ander zin geven om te leven'
Witte Zusters en Witte Paters

 INTERVIEW | Laura Dijkhuizen, Aart Mak, Wilbert van Saane
Mensen in de zending anno 2014

 PERSPECTIEF | Gert Noort
Tijd voor verandering
Pleidooi voor samenwerking in missionaire training

Uitgezonden

 

Overheden zenden ambassadeurs uit, de media verslaggevers. Bedrijven posten medewerkers in kantoren elders in de wereld. Sportbonden zorgen ervoor dat de beste sporters de eer van het land verdedigen op internationale toernooien. Ook de kerk stuurt mensen uit. Nu eens lijken deze gezonden mensen op ambassadeurs, dan weer op verslaggevers. Nu eens klaren ze een kortlopende klus, dan weer vertegenwoordigen ze hun zenders voor langere tijd.

Dit laatste Redactioneel schrijf ik een paar dagen na onze uitzenddienst. Met mijn gezin vertrek ik opnieuw voor enkele jaren naar Libanon. Een hartverwarmend moment was het, die zondagmorgen in de kerk. Er werd voor ons gebeden en gezongen, we kregen een zegen mee. De gemeente schaarde zich achter onze opdracht en zal er bij betrokken blijven de komende jaren. We hopen dat onze uitzending een brug slaat tussen Nederland en Libanon, waardoor gemeenteleden in die heel verschillende landen zich met elkaar verbonden weten.

In onze uitzenddienst werd gelezen uit het boek Handelingen, over de zending van Barnabas en Paulus vanuit de gemeente van Antiochië. Blijkbaar was het op pad sturen van mensen al in de vroege kerk een heel natuurlijke zaak. De Heilige Geest leidde het proces, zo lezen we in Handelingen. Vanuit een meer menselijk perspectief: er was werk te doen en de gemeente van Antiochië nam verantwoordelijkheid. Het evangelie moest verkondigd worden, gelovigen bezocht, collectes voor armen opgehaald. Dit werk werd niet gedelegeerd aan anonieme gezanten, maar werd verricht door gemeenteleden met een naam, die de relaties in de vroegchristelijke familie onderhielden en nieuwe banden aangingen.

In dit nummer van TussenRuimte denken we na over de uitzending van christenen vandaag. Wie worden uitgezonden? Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze naar toe? Voor hoe lang? Wat doen zij zoal? Wat is de betekenis van het zenden van mensen in een tijd waarin intercontinentaal reizen zo gemakkelijk is en mensen via sociale media voortdurend met elkaar in verbinding staan? Hoe maken missionaire organisaties daar beleid op? We hopen dat deze verzameling van verhalen en visies licht werpt op het uitzenden van mensen in missionaire dienst vandaag.

 

— Wilbert van Saane, hoofdredacteur van TussenRuimte