Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2014 | 1

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 Reportage | Deborah van den Bosch
Gezondheid, ziekte en genezing in zuidelijk Afrika

 Onderzoek | Christoffer Grundmann
Medische zending
Getuigen van de lichamelijkheid van het heil

 Debat | Harmen U. de Vries
De dienst der genezing in instellingen van gezondheidszorg

 Portret | Wilbert van Saane
'Het heeft te maken met vertrouwen'

 Forum | Alper Alasag - Rob van Essen - Eeuwout van der Linden - Tzvi Marx
Op het spoor van genezing
Ziekte, geloof en gebed in drie geloofstradities

 Mensen in beeld | Piet Both
Leprazending
Een uitgestrekte hand

 Interview | Laura Dijkhuizen
Nyamburu Njoroge:
"Ik droom ervan dat dit werk volkomen overbodig zal zijn"

 Perspectief | Paul Post
Genezing vindt plaats

Geloof en genezing

 

Nood leert bidden. Ook lichamelijke nood. Ik heb gemerkt dat ik in tijden van ziekte van een geliefde intenser, oprechter en ook vaker bid. Misschien herkent u het. Komt het doordat ziekte een macht is waarop wij maar weinig invloed hebben? Werpt deze macht ons terug op de grond van ons bestaan, op onze diepste overtuiging, op onze afhankelijkheid van de Schepper?

De bijzondere zorg van de Schepper voor wie ziek, kwetsbaar of in levensgevaar is, hoort bij het hart van het evangelie. Het was deel van Jezus’ bediening. ‘Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen’ (Lucas 4:40). Het was ook de opdracht die Jezus zijn leerlingen meegaf, toen hij hen uitzond om ‘het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen’ (Lucas 9:2).

Ziekte brengt mensen in beweging. Niet alleen de zieke – denk aan het bezoeken van artsen, ziekenhuizen, pelgrimsoorden of genezers – maar ook degene die betrokken is bij genezing. De geschiedenis van de zending laat zien hoe christenen telkens weer werden geraakt door ziekte, gebrek aan hygiëne, de slechte toegang tot medische voorzieningen. Dat bracht hen tot gebed, maar zette ook aan tot actie en beweging.

In dit nummer van TussenRuimte gaan we in op dat verband tussen ziekte, gebed, actie en beweging. Daarbij kijken we over culturele en religieuze grenzen heen. We kunnen niet ingaan op de waarom-vragen die bij ziekte altijd weer bovenkomen. Ook geven we geen kritische blik op de huidige gezondheidszorg vanuit christelijk perspectief, hoe nodig dat ook is. Wel schetsen we iets van de omgang met ziekte en genezing in de christelijke gemeente, en daarbuiten, in de lage landen, en daarbuiten.

 

– Wilbert van Saane, hoofdredacteur