Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2013 | 4

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

Reportage | Klaas Bom
‘Pinksterprotestant’ in Ecuador

 Onderzoek | Jelle Creemers
Unieke en gedurfde internationale dialoog

 Visie | Melvin Ho
De einden der aarde, het einde der tijden: pentecostale missiologie.

 Debat | Elisabeth Salazar
De intensiteit van het alledaagse.

 Portret | Arjan Schoemaker
Durf te dromen
Mattheus van der Steen en TRIN

 Antithese | Anthonie Kennedy
De snelle groei van pinksterkerken in Brazilië.

 Mensen in beeld | Lieve Troch
Neo-pentecostale marketing
De ‘Igreja Universal do Reino de Deus’

 Interview | Tom Boesten
Mgr. Van Burgsteden:
Een gave en een rijkdom voor de kerk

 Perspectief | Rutger Mauritz
Golven van de Geest
 

Klassieke en pinksterkerken in gesprek

 

Influisteringen van de Geest

Toen ik als tiener voor het eerst schuchter een pinkstergemeente binnenstapte, voelde ik twee dingen. Aan de ene kant diepe bewondering voor de ongedwongen, oprechte omgang met God. Aan de andere kant vervreemding, omdat ik maar moeilijk mee kon komen in die ongedwongenheid. Sinds die zondagmorgen heb ik de pinksterkerken beter leren kennen. Ik heb met pinkstermensen opgetrokken, gezongen, gebeden. De tweeledigheid in mijn gevoel is niet verdwenen, maar ik heb toch gemerkt dat ik met pinksterchristenen veel deel, niet in het minst op missionair vlak.

In deze TussenRuimte gaan auteurs uit de klassieke kerken en auteurs uit de pinksterkerken een gesprek aan, met name over missie. Er komen gevoelige onderwerpen aan bod. Wat zijn de wegen van de Geest in deze tijd? Welke influisteringen zijn van de Geest en welke niet? Er wordt wederzijdse waardering uitgesproken, maar ook wederzijdse kritiek – en zelfkritiek. We hopen dat deze artikelen zullen bijdragen tot beter begrip en een diepere waardering binnen de ene, wereldwijde kerk.
Nergens is de Pinksterbeweging zo groot en invloedrijk als in Latijns-Amerika. Daar staat de ontmoeting tussen pinkster en klassiek vaak op scherp. We hebben er daarom naar gestreefd christenen uit die regio aan het woord te laten.
Onder ‘klassieke kerken’ rekenen we in dit nummer de rooms-katholieke, de protestantse, de orthodoxe en de evangelische kerken. Ook de term ‘pinksterkerken’ vatten we heel ruim op, ons bewust van de schakeringen en de interne discussies in de (neo-)pentecostale wereld.

 

– Wilbert van Saane, hoofdredacteur