Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2011 | 1

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 Reportage | Mark Fillet
Zangerig Arabisch en sappig Antwerps
Moskee voor Vlaamse bekeerlingen

 Onderzoek |Esther dwarswaard
Bekeringsijver onder de vlag van ontwikkelingshulp

 Column | Dorottya Nagy
RICHTlijnEN

 Debat | John Baxter Brown
Een gedragscode bij bekering

 Portret | Marleen Prins
Shylock, de bekeerling van Venetië?

 Antithese | Leo Molenaar
Tussen krokodil en tijger
Jezus-volgelingen in Bangladesh

 Mensen in beeld |Marieke van der Giessen
'Dit zocht ik nu altijd. Dit is het: rust'

 Was getekend | Johan de Vreugd

 Verslag | Vatsala Vedantam
Eens een dalit, altijd een dalit

 Perspectief | Peter Meijer
Veranderen van godsdienst als mensenrecht

Bekeert u!? Veranderen van religie

 

De apostel Paulus had er geen enkele moeite mee om mensen tot bekering op te roepen. Maar tegenwoordig nemen wij woorden als ‘bekering’ of ‘proselitisme’ niet zo gemakkelijk in de mond. Liever spreken we van ‘veranderen van geloof’. Dat verhulde spreken maakt duidelijk dat we anders tegen bekeren zijn gaan aankijken. Is het wel fatsoenlijk om een ander van godsdienst te laten veranderen?

John Baxter Brown, werkzaam bij de Wereldraad van Kerken, denkt na over een gedragscode bij bekering. Esther Dwarswaard laat de lezer meedenken over een kernprobleem: het proselitisme dat gemakkelijk kleeft aan ontwikkelingswerk en noodhulp bij het ‘winnen van zieltjes’. Over de juridische en mensenrechtelijke kant bij veranderen van godsdienst wordt bericht door Peter Meijer.

Welke motieven kunnen een rol spelen als je van geloof verandert? Soms zijn dat economische motieven, maar Vatsala Vedantam constateert dat het in India niet uitmaakt tot welke godsdienst je je bekeert: eens een dalit, altijd een dalit. Je hebt geen voordeel van bekering als je in een kastenmaatschappij leeft. In Bangladesh ontmoette Leo Molenaar isaï, gelovigen tussen kerk en moskee in. Zij voelen zich ‘tussen krokodil en tijger’.

Ook dichter bij huis levert het thema interessant leesmateriaal op. Marieke van der Giessen zocht de Iraanse Sara op, die van haar zoektocht naar God verhaalt. In Antwerpen sprak Mark Fillet met bekeerden in de Vlaamstalige moskee De Koepel. En Marleen Prins kruipt in de huid van de bekendste bekeerling uit de theatergeschiedenis: de jood Shylock uit Shakespeare’s ‘De Koopman van Venetië’. 
‘Bekeert u!’ komt dan wel heel dichtbij.

 

— Redactie TussenRuimte