Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2010 | 4

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 Reportage | Janneke Gitsels
‘God kijkt iedereen aan met liefde’
Prenatale screening bij Turkse moslimvrouwen

 Onderzoek | Nancy E. Bedford
Een kritische route
Theologische antropologie met het oog op vrouwen

 Column | Dorottya Nagy
TussenVorm

 Debat | Cisca Zwiep
Mindfulness in een cultuur van lichamelijkheid

 Portret | Rima Nasrallah
Zonder woorden het evangelie uitschreeuwen
Annalena Tonelli

 Antithese |Gilbert Baudet
Wordt het menselijk lichaam in de Bijbel verheerlijkt?

 Mensen in beeld | Elisabeth Posthumus Meyjes
‘Zingend werd ik een heel mens’

 Was getekend | Wim de Vries

 Interview | Wilbert van Saane
Minderheid onder de minderheden
Genezing en herstel voor christenvrouw in Pakistan

 Perspectief | Lieve Troch
Lichamen van Christus

Religie op je lijf geschreven

 

Geloven doe je niet alleen met je hoofd en met je hart, maar met je hele lijf. Hoe zit het met de relatie tussen religie en het lichamelijke?

Vooral voor vrouwen heeft deze vraag bijzondere consequenties, blijkt uit het artikel van Lieve Troch, hoogleraar Feministische Studies in Religiewetenschappen in Brazilië. Dogmatica Nancy E. Bedford ontmoette in Latijns-Amerika mishandelde en misbruikte vrouwen en doet op grond daarvan een voorstel voor een kritische theologische antropologie. De coördinator van de vrouwensynode in Pakistan, Shunila Ruth, vertelt over haar ervaringen met religie en lichamelijkheid van vrouwen. Rima Nasrallah schetst de biografie van Annalena Tonelli, een Italiaanse religieuze en arts, die in 2003 in Somalië werd vermoord in verband met haar protesten tegen vrouwenbesnijdenis.

Maar er zijn ook bijdragen uit eigen land. Gilbert Baudet, theoloog met een lichamelijke beperking, nodigt ons uit om mee te zingen over God die ons lichaam ‘zo schoon heeft geweven’. En cantor-predikante Elisabeth Posthumus Meyjes ondervond aan den lijve hoe heilzaam zingen kan zijn.

Wat hebben lichaam en ziel met elkaar te maken? Ciska Zwiep kwam viamindfulness met deze vraag in aanraking. Janneke Gitsels, vroedvrouw en theologe, komt in haar praktijk vragen tegen van zwangere moslima’s. Een bijzondere invalshoek bij het thema ‘Religie op je lijf geschreven’.

 

— Redactie TussenRuimte