Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2016 | 3

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

  ONDERZOEK | Iris Busschers
Missionaire mannelijkheid
Hervormde zendelingen tussen 1900-1949

 

  VADERS BUITEN BEELD  
Filippijnse vaders op zee (9) – Altijd op reis (29) – Turkse vaders en de kerk (41) – Klassieke pater familias in Marokko (47)

 

  DEBAT | Miranda Klaver
Helden voor God
Mannenbeweging ‘De 4e Musketier’

 

DEBAT | Foka van de Beek 
‘Geraakt in je man-zijn’
Een Belgische Musketier reageert

 

  ANTITHESE | Aart Mak
‘Twee keer zo goed zijn om half zo ver te komen’
Interview met Margrietha Reinders

 

  PORTRET | Wilma Wolswinkel 
‘Mannen kunnen en moeten veranderen!’
Een analyse van het werk van Ezra Chitando

 

  ANTITHESE | Mariecke van den Berg
Gender, missie en het jeugdboek
De moeizame mannelijkheid bij Piet Prins

 

  INTERVIEW | Piet Both
Papa is ‘een beetje een Papoea’
Elco en Wijnanda van den Burg van Stichting Lentera

 

  PERSPECTIEF | Peter-Ben Smit 
Mannelijkheid en exegese
Het voorbeeld van Markus 10:2-9

Meer inhoud

Man en missie

 

‘Zie, de man!’, zegt Pilatus in Johannes 19:5. De man in kwestie is Jezus en ook als man is Jezus een voorbeeld. Natuurlijk staat er in het Grieks ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος, maar er is een sterke vertaaltraditie om ‘man’ en niet ‘mens’ te vertalen. Dit is met name het geval in veel Engelse vertalingen en in de traditie van de Vulgaat (ecce homo). Wie Jezus navolgt en aan hem gelijkvormig wil worden, oriënteert zich dus op een man.

Tegelijkertijd – en dat laat dit kleine exegetische voorbeeld ook goed zien – staat de man vaak model voor de mens überhaupt. Dat geeft stof tot nadenken, zeker in missiologische context: welk beeld van Jezus als mens en man geven kerken en hun zendelingen (onbewust) door, hoe zien ze de verhouding tussen man-zijn en mens-zijn? Is Jezus trouwens wel het voorbeeld voor man- en mens-zijn of baseert men zich liever op andere personen of idealen? Dit zijn belangrijke vragen en er wordt ook steeds meer over nagedacht.

Zoals vrijwel iedere vraag geeft het gelegenheid om op een nieuwe manier en – hopelijk – dieper in de Schrift en de geloofstraditie te duiken. Er vallen vragen te stellen over Jezus: wat voor soort man was Hij, welke idealen van mannelijkheid bestonden er in zijn wereld, en wat betekent dat voor de interpretatie van het Nieuwe Testament?

Ook over de rol van mannen en mannelijkheid in de kerk en haar zending kunnen allerlei vragen gesteld worden: welke idealen waren er, wat voor ervaringen met deze idealen en hun belichaming bestaan er? In dit nummer van TussenRuimte is er plaats voor zowel een nieuwe benadering van de bronnen van het christendom alsook voor een kritische reflectie op idealen en op het delen van en nadenken over ervaringen. In de hoop dat dit een bijdrage levert aan de inhoud en de vorm van de zending, in het voetspoor van Jezus, de man.

 

— Peter-Ben Smit, themaredacteur