Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2012 | 2

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 Reportage | Niels de Jong
Jong, stads en protestants

 Onderzoek | Lea Verstricht
De stad als 'nieuwe ruimte' voor de kerken

 Column | Henriëtte Nieuwenhuis
Kota versus Desa

 Debat | Aart Mak
Het beste komt nog

 Portret | Nico den Bok
Het huwelijk als citypastoraat

 Antithese | Wim Beekman
Tien geboden voor de dorpsdominee

 Mensen in beeld | Ditteke den Hartog
Wonen in een Windhoeks 'plakkerskamp'

 Was getekend | Willeke Brouwer

 Interview | Wilbert van Saane
Stem krijgen in de wereldkerk

 Perspectief | Eline de Boo
Daar, in het hart van de stad, gebeurt het

 Beeldmeditatie | Anne Marijke Spijkerboer
Stadsdaken

 

Meer inhoud

Geloof in stad en land

 

Op een stralende lentedag in maart liep ik even mijn conferentie uit, een mooi stuk zuid-Duits bos in. Ik kwam terecht op een avonturenpad voor kinderen, uitgezet om de liefde voor de natuur aan te wakkeren. Onderweg stuitte ik op allerlei wetenswaardigheden over bomen en dieren. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een verrekijker met daarbij de volgende opdracht: ‘Weet jij wat voor dingen allemaal van hout gemaakt worden? We hebben er een paar hier in het bos verstopt. Probeer ze maar te ontdekken.’ Ik tuurde wat door de verrekijker en zag warempel een houten stoel en een boekenkastje in de bomen hangen.

Zo zijn wij naar het (platte)land gaan kijken. Vroeger was de stad een groot dorp met meer mogelijkheden. Nu is het land een rustiger, groener deel van de stad geworden. Het land wordt bepaald door de voedsel- en recreatiebehoefte van de stad. Het geeft stadsbewoners soms ook toegang tot hun geestelijke bronnen, die ze in hun drukke stadsleven weleens kwijtraken.

Over geloven in de stad en over de dynamische relatie tussen stad en land gaat deze TussenRuimte. Sommige bijdragen richten zich in het bijzonder op zones die als poort, als overgang functioneren. Daar zijn mensen in beweging, van land naar stad of andersom. Daar ontmoeten culturen en godsdiensten elkaar. Hoe zijn christelijke kerken in zulke zones missionair present?

― Wilbert van Saane, hoofdredacteur