Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2012 | 1

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 Reportage | Adriaan van Klinken
De heilige Joachim als ideaal in Zambia

 Onderzoek | Frank van Gerven
Over heiligheid gesproken

 Column | Henriëtte Nieuwenhuis
Like a moviestar

 Debat | Peter Jan Margry
Zingeving zoeken bij idolen

 Portret | Wilbert van Saane
De goddelijke profeet Simon Kimbangu

 Antithese | Marius van Leeuwen
Naar een oecumenische getuigenkalender?

 Heiligen in beeld | Nienke Vos
Het leven van de heilige Antonius als spiegel

 Was getekend | Willeke Brouwer

 Interview | Johan Visser
Bemiddelaars tussen God en het volk

 Perspectief | Fred Omvlee
De heilige is doood, sterren wijzen ons de weg

 Beeldmeditatiel | Anne Marijke Spijkerboer
Simson en de deuren

Helden en heiligen

 

Navolgen, vereren, aanbidden

‘Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20:3). Dat woord staat absoluut centraal in jodendom en christendom. Ook voor de islam is shirk, anderen op gelijke hoogte met God stellen, het tegenovergestelde van geloof. Toch kennen jodendom, christendom en islam alle drie lichtende voorbeelden – helden of heiligen – die in grote eer gehouden worden. De apostel Paulus roept de ontvangers van zijn brieven zelfs verschillende keren op om zijn imitators te worden (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1:11).

Navolgen, vereren, aanbidden. Het is het zoeken naar manifestaties van de Heilige in het leven van mensen zoals u en ik. De menselijke behoefte om zich op te trekken aan wie heiliger, voorbeeldiger leefden enerzijds; de eer en glorie van de ene Schepper van hemel en aarde anderzijds. Dat spanningsveld wordt overal in de wereldkerk gevoeld. Alle bijdragen in deze TussenRuimte bewegen zich dan ook daarbinnen.

Graag maak ik van dit Redactioneel gebruik om de vertrekkende voorzitter van de redactie van TussenRuimte te danken. Dineke Spee was de afgelopen vier jaargangen de stille, kundige kracht achter de schermen. Dankzij haar toegewijde inzet is TR een frisse, hedendaagse stem geworden voor wie zich wil verdiepen in vragen van interculturele theologie, interreligieuze ontmoeting, zending en werelddiaconaat. Dineke Spee richt zich nu op haar werk als predikant in Utrecht-Overvecht, een plek waar deze vragen volop spelen. In deze TR vindt u nog een boekbespreking van haar hand.

 

― Wilbert van Saane, hoofdredacteur