Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2011 | 4

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

 Reportage | Alfredo Abad Heras
Migranten in tijden van crisis

 Onderzoek | Geesje Werkman
Op zoek naar een bestaan

 Column | Dorottya Nagy
Crisis is crisis

 Debat | Boudewijn Bouckaert
Kapitalisme: de eeuwige zondebok

 Portret | Anne Damen
De zuiverende kracht van armoede- bestrijding

 Antithese | Paul Mills
De grote financiële crisis: een bijbelse diagnose

 Mensen in beeld | Mathilde Companjen Geloven in Griekenland

 Was getekend | Johan de Vreugd

 Interview | Wilbert van Saane
De crisis knaagt aan het gevoel van veiligheid

 Perspectief | Johan Graafland
Een deugden-ethisch perspectief op de kredietcrisis

 Beeldmeditatiel | Jan Jongeneel
Verscheurde ziel

Crisis!

 

Sinds 2008 leven we officieel in een economische crisis. Steeds meer ondervinden we daar gevolgen van, ook in de religieuze context.
Is het allemaal de schuld van het kapitalisme? Rechtsfilosoof Boudewijn Bouckaert brengt nuances aan.

Paul Mills schetst een bijbels alternatief voor de financiële sector. Maar ondertussen zul je er maar slachtoffer van zijn.
Geesje Werkman vertelt over de gevolgen die de economische crisis op de migratie heeft.

Wat Spaanse kerken in dat verband voor de slachtoffers doen, is onderwerp van een bijdrage van Alfredo Abad Heras.
Ook enkele gelovigen uit Griekenland laten hun stem horen.
Musa Filibus is sinds september 2010 directeur van het departement voor zending en ontwikkeling van de Lutherse Wereld Federatie in Genève. TussenRuimte vroeg hem  naar de gevolgen van de economische recessie voor het werk van deze slagvaardige oecumenische organisatie.

Uiteraard mist de financiële crisis zijn uitwerking niet op de Nederlandse moslimgemeenschap, zo vertelt Veyis Güngör. Veel moslims in Nederland bevinden zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en daar vallen geregeld ontslagen.

Johan Graafland gaat na waar het in deugden-ethisch perspectief aan ontbroken heeft in het bankwezen en formuleert enige implicaties voor ontwikkelingslanden.

 

— Redactie TussenRuimte