Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2018 | 1

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

INHOUD

REPORTAGE | Marie Hansen-Couturier

Machtsmisbruik en vergeving

 

ONDERZOEK | Sake Stoppels

Missionaire machthebbers

Over het eerherstel van macht

 

DEBAT | Hans de Wit – Boudewijn van Schoonhoven

  • Macht in zending: ‘Christus is niet los verkrijgbaar
  • De grootste gunst: ‘Zending is getuigen van Christus’

 

PORTRET | Johanneke Kroesbergen

‘In Afrika geloven ze nog in hekserij’

Reflecties op een ongemakkelijke uitspraak

 

ANTITHESE | Jaap Haasnoot

Een bisschop die mens-erger-je-niet speelt

Zendingswerker en machtsongelijkheid

 

KRONIEK | De Heerbaan

Missionaire aandachtsgebieden net na de Tweede Wereldoorlog

 

BESCHOUWING | Jaap van Slageren

Europa en Afrika: cultureel en missionair onderling afhankelijk

 

PERSPECTIEF | Paula Dubbink

Sinte Thekla en de macht over je eigen leven

Meer inhoud

Macht en Machteloosheid

Macht en machteloosheid

Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster (Prediker 4:1).

Bij wie roepen deze woorden niet meteen allerlei ervaringen en gedachten op? Regelmatig worden we geconfronteerd met een gevoel van machteloosheid: in ons eigen leven, in de kerk, als we de ellende zien in de wereld om ons heen. Machtigen hebben macht en kunnen die misbruiken. Dat zien we rondom #MeToo, in de oorlog in Syrië, in situaties in kerk en zending waarin leiders vechten om hun positie te behouden. En als we eerlijk zijn, zijn er in onze eigen zendingsgeschiedenis of misschien zelfs in onze eigen levens ook momenten waarin er gekozen werd voor macht in plaats van voor kwetsbaarheid.

Over macht en machteloosheid in kerk en zending valt veel te zeggen. Voor deze TussenRuimte moesten we keuzes maken, uiteraard kan niet alles aan de orde komen. Het perspectief in dit nummer ligt vooral bij de zendingswerker en de visie van westerse theologen. De stemmen van mensen elders komen dit keer weinig aan bod. Dat is niet een geheel bewuste keuze, het komt ook omdat enkele geplande artikelen niet binnenkwamen. In andere nummers van TussenRuimte zijn deze perspectieven weer wel te vinden.

Deze meer westerse invalshoek blijkt echter ook een grote variëteit aan bijdragen op te leveren. Van #MeToo tot de vroegchristelijke heilige Thekla, die een feministe avant la lettre is – of toch niet? Van dienend leiderschap tot hekserij in Zambia of omgaan met macht in een zendingssituatie. Macht en machteloosheid, je komt het overal tegen en het vraagt bijna altijd om een reactie, juist ook in kerk en zending. Deze TussenRuimte hoopt een bijdrage te leveren in de gedachtevorming hierover.

— Foka van de Beek, hoofdredacteur