Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2019 | 1

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

INHOUD

4 REPORTAGE | Jan Wessels – Renate Japenga

Zending en oecumene in Europa en wereldwijd

Global Missions en discipelschap

De Brexit en het andere verhaal

 

ONDERZOEK | Dorina Nauta 11

‘De lokale kerk is de hoop voor de wereld: we hebben het gezien!’

 

16 DEBAT | Foka van de Beek

God dienen, waar je ook woont

 

PORTRET | Piet Both – Foka van de Beek 21

Van daar naar hier, van hier naar daar

Van Burundi naar Best

Van Veenendaal naar Kigali

 

ANTITHESE | Wilfredo Ruazol

Revolutionair nationalisme op de Filipijnen

Historische strijd tegen imperialisme duurt voort

 

JONGEREN IN BEELD | Renate Japenga

Handen en voeten geven aan geloof

 

INTERVIEW | Dineke Spee

Kees-Jan Hooglander van ZOA:

‘Dé vluchteling bestaat niet’

 

PERSPECTIEF | Jurjen Zeilstra

Christenen en gastvrijheid in Europa vandaag

 

  3 Redactioneel

15 Gastcolumn

32 Was getekend

38 Column

50 Beeldmeditatie

52 Impressies

56 Kunst & cultuur

Film

Muziek

Boeken

TR-tips

62 Agenda

64 Vooruitblik

Meer inhoud

Europa gespiegeld

Vluchtelingenstromen, groeiend populisme en nationalisme, de Brexit, maar ook zending, gastvrijheid en discipelschap: er is veel wat ons in Europa bezighoudt.

Soms ligt de focus zozeer op zaken en gebeurtenissen in onze eigen regio, dat het risico van ‘vergeten’ zomaar aanwezig is. Het risico namelijk dat we vergeten dat de wereld veel en veel groter is en dat mensen elders met vergelijkbare vragen bezig zijn.

In deze TussenRuimte willen we thema’s in Europa spiegelen aan hoe men er elders in de wereld tegenaan kijkt.

Zo is migratie en de christelijke gastvrijheid in Europa nog steeds een groot item, maar hoe gaan mensen in bijvoorbeeld Ethiopië ermee om? Kees-Jan Hooglander van ZOA vertelt in een interview over zijn ervaringen daar en vergelijkt het ook met andere gebieden in de wereld.

Stellen wij in Europa vragen bij nationalisme? De Filipijnse theoloog Edoi Ruazol heeft er een heel ander beeld bij.

Jongeren van hier en verder weg komen in beeld. Zij laten zien wat hen drijft om in hun eigen context actief te zijn. Een Afrikaanse zendeling in Nederland en Nederlandse zendelingen in Afrika leggen uit wat het voor hen betekent om in een heel andere omgeving te leven en te werken.

Ontmoeting tussen Europeanen en mensen van andere continenten is er ook en dat kan een mooie gezamenlijke visie opleveren: ‘Maakt alle volken tot Mijn discipelen.’

 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur