Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2018 | 3

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

INHOUD

REPORTAGE | Gerard Moorman

Van ‘het Groote Missieuur’ naar een missie zonder macht

 

ONDERZOEK | Gerrit Noort

‘De blijvende opdracht’

 

DEBAT | Wilma Wolswinkel

Getuigenis en dialoog ter discussie

 

PORTRET | Ruud Stiemer – Rob van Essen – Anton Wessels

De eeuw van Verkuyl, Van Randwijck en Blauw

 

ANTITHESE | Foka van de Beek

Tussen politiek engagement en profetische houding

 

ONDERZOEK | Gerrit Noort

‘De crisis der zending gaat nog dieper’

 

MENSEN IN BEELD | Renate Japenga

Ze zijn er dus!

Zeventig jaar vrouwen in de zending

 

ONDERZOEK | Wilbert van Saane

De urgentie van racisme

 

REPORTAGE | Henk Jochemsen

Werken aan ontwikkeling: radicaal-kritisch én bescheiden

 

INTERVIEW | Foka van de Beek

Oud-hoofdredacteur Dineke Spee:

‘Laten zien Wie je zendt’

 

PERSPECTIEF | Gerrit Noort

Oecumene en Pinksterzending, een ongemakkelijke relatie

 

Redactioneel

Voorgeschiedenis

1948 in beeld

Gastcolumn

Indonesië in beeld

Was getekend

Gastcolumn

Kenia in beeld

Beeldmeditatie

Impressies

Kunst & cultuur

Film

Muziek

Boeken

Agenda

Vooruitblik

Meer inhoud

Jubileumnummer

Zeventig jaar zending

 

Dit jaar vieren we dat TussenRuimte tien jaar bestaat en dat voorloper De Heerbaan precies zeventig jaar geleden opgericht werd. Een andere voorloper van TussenRuimte zou volgend jaar honderd geworden zijn: het rooms-katholieke tijdschrift Het Missiewerk, dat in 1972 met De Heerbaan fuseerde tot Wereld en Zending, waaruit in 2008 TussenRuimte ontstond. Een goede reden om feest te vieren en daarom is deze TussenRuimte een extra dik jubileumnummer.

In dit nummer kijken we terug op zeventig jaar zending. In die periode is er natuurlijk veel veranderd, maar sommige vragen die toen speelden staan, soms in een andere vorm, nog steeds op de agenda. Bladerend door de tientallen jaren zendingstijdschriften hebben we gekeken welke onderwerpen aandacht vroegen. We hebben auteurs gevraagd om die thema’s uit te diepen door terug te blikken en zo mogelijk lijnen te trekken naar het heden. Dit nummer geeft daardoor niet alleen een beeld van ontwikkelingen in zeventig jaar zendingsgeschiedenis, maar ook die van zendingstijdschriftengeschiedenis: wat wilden de redacties voor het voetlicht brengen, welke onderwerpen waren volgens hen relevant voor de lezer?

Zeventig jaar. De Heerbaan startte in 1948, een jaar waarin veel gebeurde. De staat Israël werd gesticht, de Wereldraad van Kerken hield zijn oprichtingsvergadering in Amsterdam, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen, Juliana werd koningin in de plaats van haar moeder Wilhelmina, in Oost-Europa kwamen communistische regimes aan de macht en in De Heerbaan zien we de zorgen rond het zendingswerk in Indonesië.

Onder andere dat laatste en de vraag of Nederland momenteel niet genoeg met zichzelf te stellen heeft, gezien de geestelijke worsteling waarin men zich bevindt, roept bij J.H. Bavinck de vraag op, of dit wel het ogenblik is om een zendingstijdschrift te beginnen.

Zijn antwoord in de inleiding op het eerste nummer van De Heerbaan is: ja, juist nu is het nodig om een ‘Zendingstijdschrift’ te hebben, ‘waarin de grote vragen kunnen worden nagegaan, waarin de ontwikkeling op de Zendingsvelden kan worden blootgelegd en waarin de theologische beginselen, die hier in het geding zijn, kunnen worden in beschouwing genomen.’

En dat is na zeventig jaar nog steeds zo!

 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur TussenRuimte