Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2018 | 4

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

INHOUD

REPORTAGE | Rineke van Ginkel

Luisteren naar de marge

Missionale zelfreflectie in Zuid-Afrikaanse context

 

ANTITHESE | Foka van de Beek

Een vanzelfsprekende inclusiviteit?

 

DEBAT | Jos Moons – Anmar Hayali

‘Het draait niet om de paus’

‘Het Centrum dat Marge is geworden’

 

PORTRET | Hans Kommers

Vrouwen en zending: ‘inventief, met totale overgave en doortastend’

 

ANTITHESE | Tom Boesten

Avin Kunnekkadan van Societas Verbi Divini:

‘Dialoog is het sleutelwoord’

 

MENSEN IN BEELD | Greetje van der Veer – William A. Bleiziffer

Protestant in Italië

Griekskatholiek in Roemenië

 

INTERVIEW | Foka van de Beek

Elly Bouman in Roeselare:

‘Leven uit wat Hij geeft en dat delen’

 

PERSPECTIEF | Johan Wesemann

‘Er was bijna niets voor dove mensen’

 

3 Redactioneel

15 Gastcolumn

32 Was getekend

38 Column

50 Beeldmeditatie

52 Impressies

56 Kunst & cultuur

Film

Muziek

Boeken

63 Agenda

64 Vooruitblik

Meer inhoud

Geloven in de marge

Geloven in de marge

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. Galaten 3:28 (Nieuwe Bijbelvertaling)

In de kerk is plaats voor iedereen! Wie is het daar nu niet mee eens? Belijden we niet allemaal, dat de kerk een gemeenschap is waar allen welkom zijn, omdat Gods liefde voor alle mensen geldt? Dragen we dat ook niet uit in ons missionaire werk?

Helaas zijn er ook binnen kerken groepen die buiten de boot (dreigen te) vallen. Daarnaast zijn er in de zendingsgeschiedenis vele voorbeelden te vinden dat het missionaire werk samenging met westerse dominantie. Wordt het beleid niet nog steeds vaak bepaald door het Westen? Het besef dat dit anders zou moeten, is er gelukkig en daarom is er in het missionaire denken steeds meer aandacht voor ‘mensen in de marge’. Want we geloven in inclusiviteit, waarbij iedereen deel uitmaakt van de kerk. Maar wat betekent het om te ‘geloven in de marge’?

In deze TussenRuimte komen mensen aan het woord, die met dit thema bezig zijn. Als focus hebben we meerderheid-minderheid genomen, waarbij opvalt dat de minderheid wel vaak, maar lang niet altijd ook de groep in de marge is. Zo laat Hans Kommers zien, dat vrouwen in de meerderheid waren in de zending, maar dat verhalen over mannen de boeken over zendingsgeschiedenis domineren. Rineke van Ginkel neemt ons mee naar Zuid-Afrika, waar de witte minderheid nog steeds zeer invloedrijk is. Maar we laten ook de worsteling zien van minderheidskerken in andere landen, het werk dat verzet moe(s)t worden om dove mensen een volwaardige plek te geven in kerk en maatschappij, en bij monde van de Indiase pater Avin Kunnekkadan hoe het is om in Nederland te werken en samen het beleid te bepalen.

Geloven in de marge blijkt niet vanzelfsprekend en er valt nog steeds te leren in kerk en zending. Hopelijk draagt deze TussenRuimte daaraan een steentje bij!

 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur