Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2019 | 2

Inhoudsopgave:

TussenRuimte 2019 | 2 Nooit van gehoord

INHOUD

 

4 REPORTAGE | Jan A.B. Jongeneel

Door gesloten deuren

 

8 ONDERZOEK | Gerrit Noort

Focus op ‘onbereikten’ lakmoesproef voor missionaire samenwerking

 

15 DEBAT | Stephen Griffiths – Tim Verduijn

Hoe veilig is het achter de horizon?

— Een ongeleid projectiel?

— Uitzenden: alleen naar veilige landen?

 

23 PORTRET | Maarten Kommers – Boudewijn van Schoonhoven – Jan Zwart – Nienke

Het Goede Nieuws voor nog zovelen

OMF Nederland – CAMA Zending – Frontiers – People International

 

28 ANTITHESE | George Acis

Waar zijn de ‘oerchristenen’ gebleven?

 

36 REGIO IN BEELD | Jan Jongeneel – Wilma Wolswinkel

Saoedi-Arabië en de Golfstaten:

Islamitische ‘modelboerderij’ en een groeiende ‘importkerk’

 

40 INTERVIEW | Piet Both

Arco de Leede van Interserve:

‘Weet de kerk in Nederland dit wel?’

 

44 PERSPECTIEF | P.A. Thomas en Piet Both

‘Er is (g)een plek voor christenen in Nepal’

 

3 Redactioneel

14 Gastcolumn

34 Column

35 Was getekend

50 Beeldmeditatie

52 Actueel: Honderd jaar ‘Maximum illud’

54 Impressies

58 Kunst & cultuur

- Film

- Muziek

- Boeken

63 Agenda

64 Vooruitblik

Nooit van gehoord

Nooit van gehoord?

‘Slechts 3% van de zendelingen werkt in een regio waar 97% van de mensen nog nooit van Jezus hebben gehoord. Dáárom is zending nodig’, twitterde Arco de Leede, directeur van Interserve, vorig jaar.

Met dit citaat van het wereldwijde web bracht hij een balletje aan het rollen. In een interview vertelt hij dat dit over regio’s gaat waar samen meer dan 2,9 miljard mensen wonen. Hen bereiken is het verlangen van organisaties die elkaar vinden in een samenwerkingsplatform ‘De minst-bereikten’. Samen onderzoeken zij wat migrantenkerken en andere kerken in Nederland kunnen doen om hier en in landen waar migranten vandaan komen het Woord te laten horen onder hen die nooit gehoord hebben.

In dit verband beschrijft Gerrit Noort verhelderend hoe in de jaren zestig een discussie werd gevoerd tussen zendingsmensen en organisaties. Moet zending zich bezighouden met evangelieverkondiging aan ‘niet-bereikten ‘of zich richten op oecumenische ondersteuning van kerkopbouw? Hij herinnert ook aan de titel van het afscheidscollege van professor Verkuyl in 1978: de ‘onvoltooide taak der wereldzending’, waarin gewezen werd op regio’s waar de kerk zwak is.

In 1982 werd bijvoorbeeld Frontiers opgericht om ‘Jezus-volgende-gemeenschappen’ te stichten in een wereld waar Jezus en Maria wel bekend zijn, maar de goede boodschap niet.

In dit TussenRuimte-nummer ook bijdragen over niet of moeilijk toegankelijke landen en een land als Nepal waar kerk en christen tot de jaren vijftig geweerd werden. Het gaat over uitgezonden zijn, over wonen en werken in zo’n ‘moeilijk’ land en ook over de ophef via de sociale media over de zendeling die gedood werd op North Sentinel Island. Schreef Paulus ook met het oog op vandaag niet:

‘Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?’

(Romeinen 10:14, Herziene Statenvertaling)

— Piet Both, themaredacteur