Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2015 | 2

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

 

VISIE | Gerrit Singgih
Zending, dialoog en communicatie: een paradigmawisseling

 ONDERZOEK | Zakaria Ngelow
'Pancasila': krachteloze of krachtige basis voor religieuze harmonie?

 DEBAT | Gerrit Noort
Van Sadrach tot 'insider movements'

 PORTRET | Josien Folbert
Lian Gogali en de vrouwen van Mosintuwu
Samen werken aan duurzame vrede

  ANTITHESE | Simon Ririhena
Jezus de 'Pela par excellence'
Bloedbroeder en bondgenoot in Molukse theologie

 INTERVIEW | Gert de Goeijen
'De adat is hier sterker dan het evangelie'
Toraja-predikanten over de impact van dodenfeesten

 INTERVIEW | Piet Both
'Geroepen er voor anderen te zijn'
Indonesischekerken en de missionaire opdracht

 KERK IN BEELD | Jan Doleweerd
Een bootje op de volkenzee
Gereja Kristen Protestan di Bali

Zending en verzoening: Indonesiƫ

 

Zeventig jaar geleden werd Indonesië onafhankelijk. In die zeventig jaar is er veel veranderd, ook in de kerken. Een goede reden om in TussenRuimte speciale aandacht te besteden aan kerk en theologie in Indonesië.

In de jaren na 1945 lag het accent op kerkopbouw in een zelfstandige natie. Nu, te midden van toegenomen interreligieuze en etnische spanningen en in de context van economische ontwikkeling, is een belangrijke vraag hoe kerken vormgeven aan hun getuigenis. Daarbij ook de specifieke vraag naar de manier waarop de kerk omgaat met de islam.

In deze TussenRuimte vindt u bijdragen van zowel Indonesische als Nederlandse auteurs. Er wordt ingegaan op verschillende thema’s, zoals de verhouding kerk en cultuur, christendom en islam, werken in situaties van geweld, insider movements, Nederlandse zending en Molukse theologie, christelijk geloof en oude tradities.

Veel van deze onderwerpen zijn ook relevant in andere landen en contexten. Vragen rond kerk, islam, cultuur en traditie spelen in een groot deel van de (missionaire) wereld een rol. Dit themanummer van TussenRuimte is daarmee niet alleen een interessante verzameling artikelen over Indonesië, maar zet ook aan het denken over missionaire thema’s wereldwijd.

 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur