Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

11feb

Samen leiding geven aan verandering in de kerk

van 09:30 tot 15:30
13feb

Ontdek Interserve Avond

van 19:30 tot 21:30
17feb

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme Wat staat de kerk te doen?

van 10:30 tot 15:30
Bekijk agenda

Actueel

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

Verdieping archief

 • Resisting Exclusion

  maandag, 18 november 2019
  Resisting Exclusion - Global Theological Responses to PopulismHet versterken van de publieke rol van kerken ten opzichte van populistisch en uitsluitend beleid.
  Lees meer
 • The Sustainibility Book

  vrijdag, 1 november 2019
  Eind oktober publiceerde de Wereldraad van Kerken The Sustainibility Book. A Christian Faith Perspective on the Sustainable Development Goals, een engelstalige digitale verzaneling van teksten, gebeden en voorstellen rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het boek kan hier ingezien worden.In de inleiding schrijven de redacteuren van het boek, Anne Marte Skaland enGuro Almås, het volgende:
  Lees meer
 • Oratie Gert Noort

  dinsdag, 15 oktober 2019
  Op 11 oktober vond aan de Theologische Universiteit Kampen de inauguratie plaats van NZR-directeur Gert Noort als bijzonder hoogleraar (in deeltijd) op de David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission. De titel van de rede luidde: Heil in missionaire samenwerking. Missiologische kanttekeningen bij convergentie van visies en praktijken. Onderstaand treft u de uitgesproken tekst van de oratie aan.
  Lees meer
 •  “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement  to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”  Article 20 (2) of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
  Lees meer
 • Explorations in Evangelism

  vrijdag, 30 augustus 2019
  Door middel van regionale ontmoetingen willen het Evangelism Program van de Wereldraad van Kerken en CWM (Council for World Mission) in verschillende contexten onderzoeken wat er gedaan wordt aan de basis met betrekking tot evangelisatie. In dit proces wordt ruimte geschapen voor ontmoetingen door middel van bezoeken, uitwisselingen met lokale gemeenschappen en het verkrijgen van een impressie van wat evangelisatie in een plaatselijke context betekent.
  Lees meer
 • Wie spreekt er namens Europa?

  maandag, 22 juli 2019
  Vista is een onderzoeksbulletin van Redcliffe College. Voor het 33e nummer stond de vraag “Wie spreekt er namens Europa” centraal. In een context van politieke polarisatie en fragmentarisatie (zie bijvoorbeeld de uitkomsten van de verkiezingen van het Europese parlement) vroeg de redactie: “Wie spreken er namens kerk en missie in Europa?”
  Lees meer
 • Bijbel en 'beperking'

  vrijdag, 21 juni 2019
  Publicatie op 21 juni 2019Bijbel en ‘beperking’. Contextuele en missiologische perspectievenNZR-Cahier 4
  Lees meer
 • Onbevangen in de marge

  dinsdag, 11 juni 2019
  Onbevangen in de marge. Het verlangen naar betekenisvol discipelschap en het einde van sprakeloosheidLezing Synodevergadering Protestantse Kerk in NederlandGerrit Noort25 april 2019 Een vrijmoedig mensToen ik in de jaren negentig als zendingspredikant in Midden-Sulawesi (Indonesië) woonde, uitgezonden door de Oegstgeester Raad voor de Zending, maakte een verkoper aan de deur me duidelijk wat een vrijmoedig geloof is. Of in ieder geval wat dat voor hem betekende....
  Lees meer
 • Vrouwen en zending

  vrijdag, 1 maart 2019
  Op uitnodiging van de Nederlandse Zendingsraad hield Hans Kommers op 21 juni 2018 een lezing over het thema ‘Vrouwen en zending’. Dit naar aanleiding van zijn studie over de Ierse zendelinge Amy Carmichael (1867-1951), gepubliceerd in Zuid-Afrika onder de titel: Triumphant Love: The contextual, creative and strategic missionary work of Amy Beatrice Carmichael in south India. Cape Town, AOSIS. Hieronder vindt u een weergave van de lezing, min of meer zoals die...
  Lees meer
 • De urgentie van racisme

  maandag, 24 september 2018
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) opent met: ‘All human beings are born free and equal in dignity and rights.’ Deze fundamentele vrijheid en gelijkheid mag niet aangetast worden door onderscheid op basis van ras en kleur, zo stelt de Verklaring. Helaas is dat in de twintigste eeuw vaak wel gebeurd en ultrarechtse bewegingen als de white supremacists in de Verenigde Staten en neonazistische groepen in Europa maken duidelijk dat racisme...
  Lees meer
 • Geroepen om leerling te zijn

  maandag, 10 september 2018
  [Dit artikel vormt de inleiding van NZR Cahier 3 (september 2018) over de wereldzendingsconferentie te Arusha, Tanzania] Van 8 tot 13 maart 2018 vond in Arusha (Tanzania) opnieuw een Wereldzendingsconferentie plaats. Dertien jaar geleden was het inmiddels dat de Wereldraad van Kerken de voorgaande conferentie organiseerde in Athene (2005). Het thema van Arusha was: ‘Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship’. Ruim duizend...
  Lees meer
 • De CEC en Europa

  woensdag, 6 juni 2018
  Als voorzitter van de vergadering van de assemblee in Novi Sad, was mgr. Joris Vercammen één van de gezichtsbepalende mensen van de Europese top, die afloopt op 6 juni. In een artikel kijkt hij terug op de ontwikkelingen.
  Lees meer
 • Farrell: A dream to share

  donderdag, 15 maart 2018
  Toespraak Bisschop Brian Farrell tijdens zendingsconferentie WCC in Arusha, 13 maart 2018:I dreamt that in these past days Jesus came to Arusha. Jesus came to the World Conference on Mission and Evangelism. And as he wandered around, looking, listening, he heard our conversations, he sat in on our workshops and plenaries. Along the way he stopped many of us and his gaze challenged us. He ooked into the eyes of each one of us; and in that moment perhaps we each heard again...
  Lees meer
 • Discipleship in secular contexts

  woensdag, 31 januari 2018
  Ter voorbereiding op de wereldzendingsconferentie in Arusha (Tanzania, 8-13 maart) schreven deelnemers van de European Ecumenical Mission Council (EEMC) een discussiepaper over discipelschap in de seculiere context van Noordwest Europa. Dit document, bedoeld om de discussie aan te gaan over zending en seculariteit, zal worden opgenomen in een resourcebook dat de Wereldraad van Kerken zal verspreiden ter voorbereiding op de conferentie. Hieronder laten we de bijdrage van...
  Lees meer
 • Kerkelijke bruiloft

  donderdag, 4 januari 2018
  Op zaterdag 20 januari wordt er in Utrecht een bijzondere kerkelijke bruiloft gevierd. Na tien jaar intensieve dialoog met de Kerk van Zweden kan nu volledige kerkelijke gemeenschap worden vastgesteld tussen de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden. De wederzijdse bisschopen nodigen u van harte voor deze bijzondere bruiloft uit die aantoont dat ondanks de eens zo ferm getrokken scheidslijnen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is. In de...
  Lees meer
 • Een Arabische Institutie

  donderdag, 23 november 2017
  Voortbordurend op TussenRuimte 2017 | 3 met als onderwerp: "Reformatie, zending en oecumene", willen we u dit bericht over een Arabische vertaling van de Institutie niet onthouden. Het bericht is geschreven door Wilbert van Saane.  Wilbert en Rima van Saane - Nasrallah zijn vanuit PKN de Lichtkring in Alphen aan den Rijn uitgezonden naar Beiroet door Interserve in samenwerking met Kerk in Actie en de GZB. Zij zijn werkzaam aan de Near East School of...
  Lees meer
 • Weblog: Wittenberg 2017

  donderdag, 17 augustus 2017
  Lutherbier, Lutherbadeendjes, sokken met het opschrift “Hier sta ik, ik kan niet anders”, speeldoosjes die “Een vaste burcht” spelen, t-shirts, glazen met Luthers beroemde theologische citaat “Wie geen bier heeft, heeft niets te drinken”, Lutherpennen, Lutherkoekjes……… En voor wie zijn geld echt goed wil besteden, zijn er uiteraard ook reproducties van een aflaatbrief uit Luthers tijd te koop. Wie dit jaar in...
  Lees meer
 • Zendelingen en missionarissen

  dinsdag, 18 juli 2017
  Protestantse zendelingen noemden hun katholieke collega’s aan het begin van de vorige eeuw ‘vijandige broeders’. Het waren weliswaar broeders, maar ze leefden in grote onmin. Omgekeerd vielen ook harde woorden. Protestanten kregen het verwijt schismatiek en afgedwaald te zijn. Het recht om zending te bedrijven hadden ze daarmee ten enenmale verspeeld.
  Lees meer
 • Evangelische zending

  woensdag, 28 juni 2017
  In de afgelopen vijftig jaar tekenden zich enkele grote ontwikkelingen af in evangelische zending. In het hiernavolgende gaan we daarop in. Ik concentreer me daarbij op vier opmerkelijke ontwikkelingen: 1) integrale zending, 2) samenwerking met kerkelijke zending, 3) ontstaan van een positieve cultuurvisie en 4) diasporazending.
  Lees meer
 • 'Uitgedaagd en bedreigd'

  dinsdag, 21 maart 2017
  In 2012 stelde Ayaan Hirsi Ali in het blad Newsweek christenvervolging aan de orde. Ze hekelde de stilte van de media daarover en sprak van een zich ontwikkelende genocide. Elma Drayer, toen nog columniste van Trouw, reageerde daarop en schreef dat christenvervolging gewoon geen ‘hip’ onderwerp is. En omdat het voor opiniemakers geen hip onderwerp is, zouden beleidsmakers en politici ook geen moeite doen om maatregelen te nemen. Het was vooral een onderwerp,...
  Lees meer
 • Insiders en zendingsstrategie

  woensdag, 4 januari 2017
  Wie het missiologische discours volgt, stuit op enig moment op het denken over ‘insider movements’. Daarmee doelen we met name – een beetje kort door de bocht – op moslims (maar ook hindoes en boeddhisten) die Jezus volgen, maar die niet toetreden tot een christelijke kerk. Over deze bewegingen is de laatste jaren in zendingskringen veel te doen.Voor de een is het ondersteunen van insiders namelijk welhaast een gouden missionaire sleutel, voor...
  Lees meer
 • Zending en Koninkrijksvisies

  woensdag, 4 januari 2017
  Evangelische en oecumenische visies op zending naderen elkaar. De oprichting van de EZA (1973) markeerde een tijd van polarisatie in het missionaire denken, maar in datzelfde jaar ontstonden voorzichtige initiatieven om het onderlinge gesprek aan te gaan. Zelf kwam ik tot de ontdekking dat de uiteenlopende zendingsvisies niet los staan van ons verstaan van het Koninkrijk van God. Ons begrip daarvan heeft namelijk directe consequenties voor onze...
  Lees meer
 • Recensie Power&Partnership

  donderdag, 15 december 2016
  In zijn voorwoord zegt Erik Solheim, voormalig minister van internationale ontwikkeling in Noorwegen, dat religie, geloof en overtuiging van groot belang zijn wanneer het om ontwikkeling gaat. Hij initieerde daarom samen met Jørn Lemwik, auteur van een van de papers in het boek, een project waarin God serieus genomen zou worden in ‘development’.
  Lees meer
 • Merkwaardige zaken

  donderdag, 15 december 2016
  In kerk en zending zijn soms merkwaardige dingen gebeurd. Neem nu de manier waarop de kerk in Europa in de late Middeleeuwen omging met andersdenkenden en andersgelovigen. Dat ging met de harde hand. De rechtvaardiging daarvoor werd gevonden in een missionair sleutelvers uit het Lucasevangelie: ‘Ga de wegen en paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden’ (Lucas 14:23, NBG).
  Lees meer
 • Zending in onzekere tijden

  maandag, 11 juli 2016
  Zending in onzekere tijdenWe koesteren het beeld van een vredige en vriendelijke wereld. Inmiddels weten we beter. Het is onrustig aan de randen van Europa, de Arabische Lente is gesmoord in bloedvergieten, vluchtelingenstromen bewegen zich naar onze streken en we ervaren de impact van terreur. Een recent rapport sprak zelfs zorgelijk van een wankele wereldorde. We moeten aan die verandering wennen, ook in het zendingswerk. Eén ding maakt het ons wel duidelijk: we...
  Lees meer
 • Wederkerigheid en de ander

  maandag, 18 april 2016
  Het woord ‘wederkerigheid’ gaat in zendingskringen al jaren mee. Toch kost het me altijd een moment om weer scherp te krijgen wat we ermee bedoelen. Het heeft te maken met leren van de ander. En in de zending betekent dat: ook over grenzen van vervreemding heen.
  Lees meer
 • Diaspora zending

  maandag, 18 april 2016
  Steeds vaker kom je in zendingskringen de term ‘diaspora zending’ tegen. Echt bekend is deze  aanduiding nog niet, maar dat zal de komende jaren ongetwijfelde veranderen. Begrippen als ‘medische zending’ en ‘integrale zending’ kennen we al veel langer, maar waarop duidt diaspora zending?
  Lees meer
 • Vreemdeling in eigen land?

  donderdag, 17 december 2015
  Afgelopen november was ik in mijn vroegere woonplaats in Roemenië. Bezorgd vroegen mijn vrienden hoe het in Nederland ging, nu we daar overspoeld werden door vreemdelingen en er grote paniek heerste door de aanslagen in Parijs. In de nieuwsberichten, die zij hoorden, werd een beeld opgeroepen van angst en een maatschappij die de “onze” niet meer is, omdat er al maandenlang dagelijks honderden moslims binnenkomen. Vermeld werd daarbij ook nog, dat de...
  Lees meer
 • Hongarije

  maandag, 7 september 2015
  In het nieuws verschenen de afgelopen dagen treurige beelden uit Hongarije: grote aantallen vluchtelingen wachtend voor het station in Budapest, vluchtelingen opgesloten in een trein, vluchtelingen lopend langs de snelweg naar Wenen.
  Lees meer
 • Jezus-Germanen

  maandag, 29 juni 2015
  Handelingen 15 laat zich lezen als een rechtstreeks verslag uit de missionaire praktijk. Heidenen gaven gehoor gaven aan het evangelie. Zij ontvingen de Geest, maar besneden werden ze niet. En dat leidde tot vragen.
  Lees meer
 • Rijk worden in het Westen?

  maandag, 11 mei 2015
  Afgelopen week sprak ik met twee vrienden uit Roemenië over migratie. Ze ondervinden zelf in hun zeer nabije omgeving wat migratie voor gevolgen heeft: van de ene is zijn oudste zus al jaren geleden naar Amerika vertrokken, van de ander zijn twee zussen met hun partners en kinderen in het buitenland en nu wil ook zijn broer vertrekken. Daarnaast wonen en werken de vader en zus van zijn vrouw in het buitenland, terwijl haar moeder net weer terug is na een jarenlang...
  Lees meer
 • God aan het werk...

  dinsdag, 21 april 2015
  God aan het werk in een bergstam..
  Lees meer
 • Rikhof over Evangelii Gaudium

  dinsdag, 17 maart 2015
  Prof. Herwi Rikhof, emeritus hoogleraar systematische theologie van de Faculteit Theologie van de Universiteit Tilburg, verzorgde op vrijdag 13 maart voor de leden van de Zendingsraad een inleiding over Evangelii Gaudium, een pauselijk schrijven over evangelisatie. Paus Franciscus spoort daarin aan om te leven vanuit de ontmoeting met Jezus en de kerk in dat perspectief missionair om te vormen.
  Lees meer
 • Storm over Vanuatu

  maandag, 16 maart 2015
  Het afgelopen weekend werden de inwoners van Vanuatu opgeschrikt door een cycloon die recht over de eilandengroep heen ging. Huizen, kerken, ziekenhuizen en scholen op het hoofdeiland werden verwoest en er vielen meerdere doden. De schade op de andere eilanden is waarschijnlijk nog groter, maar de communicatie met mensen daar is tot nu toe (bijna) onmogelijk. Ineens werd dit onbekende gebied in de Stille Oceaan wereldnieuws.
  Lees meer
 • De verloren broer

  vrijdag, 6 maart 2015
  Net al veel anderen mensen uit Centraal-Azië, vertrok Sergey[1] dertien of veertien jaar geleden naar Moskou om daar te gaan werken. Hij hoopte enige tijd in Moskou te verblijven om wat extra geld te kunnen verdienen voor zijn gezin. Zijn vrouw en jonge kinderen bleven achter in hun eigen land en trokken in bij zijn ouders.
  Lees meer
 • Revoluties Europese zending

  vrijdag, 5 december 2014
  Onder deze titel vond van 18 tot 21 november een conferentie van de EEMA (European Evangelical Mission Association) plaats in Boekarest, Roemenië. Ongeveer 85 aanwezingen uit 23 landen uit zowel Oost- als West-Europa, Centraal-Azië en de VS bogen zich over kerkelijke en missiologische ontwikkelingen sinds de val van de Muur.
  Lees meer
 • Migratie vanuit Roemenië

  dinsdag, 4 november 2014
  Bijna alle jongeren in Roemenië stellen zich de vraag of ze naar het buitenland zullen gaan. Het is in hun land niet altijd makkelijk om passend werk te krijgen. Daarbij zijn de werkomstandigheden slecht en het salaris te weinig om van te kunnen leven. Veel mensen in Roemenië verdienen maar tussen 150 en 300 euro per maand, terwijl de kosten voor het levensonderhoud nauwelijks lager zijn dan in Nederland. Sommige zaken zijn zelfs duurder. De meeste mensen...
  Lees meer
 • Kerk, zending en geweld

  maandag, 8 september 2014
  In zijn boek over de kerk in Rwanda voor en na de genocide stelt Gerard van ’t Spijker, de voormalige hoofdredacteur van het tijdschrift Wereld en Zending, de voorloper van TussenRuimte, indringende vragen. Door zijn intieme kennis van het land, de mensen en de kerken van Rwanda brengt hij die vragen dichtbij de lezer. Het zijn bovendien vragen die ook in andere contexten uiterst relevant en urgent zijn.
  Lees meer
 • Gaza: Is er een uitweg?

  vrijdag, 1 augustus 2014
  Na weken van bloedvergieten nemen Israël en Hamas vandaag, op 1 augustus 2014, een humanitaire wapenstilstand in acht, zodat gewonden verzorgd en ziekenhuizen bevoorraad kunnen worden. Maar ook als onderhandelingen nu leiden tot een politieke wapenstilstand, zijn de oorzaken van het conflict nog niet opgelost. Dat schrijft Colin Chapman, theoloog en Midden-Oostendeskundige op de site van de Anglicaanse organisatie Fulcrum. Om tot een oplossing te komen, moeten we de...
  Lees meer
 • Business as Mission

  dinsdag, 8 juli 2014
  ‘Onze business is een deel van Gods missie,’ betoogde Dirk van Schepen (Christelijke Hogeschool Ede) tijdens een inspiratiemiddag over Business as Mission op 13 juni 2014. Deze middag werd georganiseerd door de EA-EZA en de NZR en bijgewoond door ongeveer 50 mensen. 
  Lees meer
 • Oogluikend naar het daglicht

  dinsdag, 1 juli 2014
  Drie maanden leeft Isi onder ‘eigen pannen’; hij is er –merkbaar-gelukkig. Contact leggen met hem? We doen het met de regelmaat van de klok; hij niet van zijn kant. Zou zijn hoofd nog aldoor (te) vol zitten met zorgen en zorgjes, met muizenissen en probleempjes? Of…..is hij ons vergeten?
  Lees meer
 • Wie was Paulus? Wat verkondigde hij? Wat deed hij en hoe deed hij dat? Voor wie betrokken is bij missionair werk zijn dat een belangrijke vragen. Op de komende vergadering van de Nederlandse Zendingsraad proberen we het beeld van Paulus als zendingswerker te verscherpen. Hier alvast een schets van verschillende visies op Paulus.
  Lees meer
 • Mission and Money

  vrijdag, 2 mei 2014
  Het doordenken van geld in de zending is geen gepasseerd station. Ook niet voor Nederlandse kerken en zendingsorganisaties. Vaak bepaalt de financieel draagkrachtige partner in hoge mate wat missie is en hoe het wordt uitgevoerd. Dat leidt al snel tot machtsongelijkheid die niet past bij het evangelie en bij de christelijke zending.
  Lees meer
 • Bruggen slaan in Syrië

  woensdag, 9 april 2014
  Op maandag 7 april werd pater Frans van der Lugt SJ in de Syrische stad Homs om het leven gebracht. Op brute wijze kwam een einde aan het leven van deze missionaris, wiens loopbaan in Syrië werd gekenmerkt door vreedzame dienstbaarheid. De Nederlandse Zendingsraad betuigt medeleven aan allen die dichtbij pater Frans stonden.
  Lees meer
 • Religieus gemotiveerd geweld

  donderdag, 20 maart 2014
  Een zoektocht naar “best practices” tegen religieus gemotiveerd geweld.Utrecht, januari 2014
  Lees meer
 • Geloof en genezing

  woensdag, 12 februari 2014
  Is primaire gezondheidszorg nog steeds een deel van de missionaire roeping van de kerk? Moeten kerken en zendingsorganisaties zich nog blijven inzetten voor hygiëne, voorlichting en basale voorzieningen op plaatsen waar geen toegang is tot goede medische hulp? Hebben kerken en missionaire organisaties in een veld met zoveel spelers – overheden en ngo’s – nog iets bij te dragen? Daarover gaat het op de NZR raadsvergadering van vrijdag 14 maart 2014.
  Lees meer
 • EU richtlijnen godsdienstvrijheid

  dinsdag, 11 februari 2014
  Op 24 juni 2013 adopteerde de Europese Unie richtlijnen die betrekking hebben op geloofsvrijheid. Zendingsorganisaties kunnen tevreden zijn met de aandacht van de EU voor dit aangelegen onderwerp. Met name de paragrafen over vrijheid van meningsuiting, over het recht om van geloofsovertuiging te veranderen en over de manifestatie van godsdienst en geloof zijn van belang in het kader van zendingswerk.
  Lees meer
 • Zendingswerker 2.0?

  donderdag, 28 november 2013
  Wat is de rol van West-Europese zendingswerkers in de 21e eeuw? Waar werken zij? Welke opdracht krijgen zij mee? Hoe en met wie werken zij aan die opdracht? Een aantal Nederlandse zendingsorganisaties is zich aan het bezinnen op het uitzenden van mensen naar andere landen en culturen.
  Lees meer
 • Luister naar kerken Syrië

  donderdag, 31 oktober 2013
  ‘Luister vooral ook naar de groepen in Syrië zelf die een vreedzame oplossing voorstaan en daaraan werken, waaronder de kerken’. Deze oproep doen vier koepels van kerken en kerkelijke instanties en christelijke zendings- en ontwikkelingsorganisaties, de EA-EZA, de NZR, Prisma en SKIN in een brief aan Minister Timmermans van Buitenlandse zaken.
  Lees meer
 • Waken bij een detentiecentrum

  donderdag, 3 oktober 2013
  Zondag, 1 september, werd de 100e wake bij het Detentiecentrum in Rotterdam gehouden. Een wake, zoals die op meer plaatsen in het land gehouden worden. Een wake waarin stilgestaan wordt bij het leed van mensen die ooit op de vlucht sloegen in de hoop dat zij een veilig thuis zouden vinden.
  Lees meer
 • Syrië: dialoog de enige weg

  woensdag, 4 september 2013
  De nood in en rondom Syrië is tot ongekende hoogte gestegen. Vanuit de kerken van het Midden-Oosten klinkt de roep om dialoog sterker dan ooit.
  Lees meer
 • Sterke vrouwen - P3W

  donderdag, 8 augustus 2013
  Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Het Centrum voor ontwikkeling en toerusting van vrouwen, P3W draagt bij aan het zelfbewustzijn van Papoease vrouwen die bereid zijn om zich in te zetten voor een hoopvolle toekomst. 
  Lees meer
 • Wrakhouten altaar

  dinsdag, 9 juli 2013
  Paus Franciscus maakte tijdens zijn bezoek aan Lampedusa duidelijk dat zorg voor migranten een prioriteit is.
  Lees meer
 • Slavernij nog springlevend

  dinsdag, 2 juli 2013
  ‘Slavernij is nog springlevend in Nederland. Je zou denken het is 150 jaar geleden en wie weet dat allemaal nog. De feiten zijn misschien weggezakt, maar de gevoelens zijn gebleven’. 
  Lees meer
 • Uitzending revisited

  vrijdag, 17 mei 2013
  Uitzending is niet gelijk aan zending. Maar dat beeld zit diep verankerd in de ziel van protestanten. Dat blijkt wel uit reacties op een onderzoekje van het Reformatorisch Dagblad. Aan zo’n 30 organisaties legde dit dagblad onlangs de vraag voor hoeveel zendelingen zij uitzonden en waar deze werkten. Niet geheel tegen de verwachting in gaven niet alle organisaties opening van zaken. Veiligheidsoverwegingen. En niet zo heel opmerkelijk: de meeste zendingswerkers...
  Lees meer
 • Nieuw Liedboek: en de zending?

  vrijdag, 10 mei 2013
  Protestantse kerken houden eind mei in Monnickendam feestelijk een nieuw liedboek ten doop. De selectie liederen is nog niet bekend gemaakt. Zal het liedboek ook gezangen bevatten uit de nu honderd jaar geleden gepresenteerde Zendingsliederenbundel? Die kans lijkt niet groot.
  Lees meer
 • Godsdienstvrijheid

  donderdag, 25 april 2013
  Hoe kan een democratie op een goede manier omgaan met godsdienstvrijheid? Hoe kunnen gelovigen als gelovigen op een constructieve manier aan de samenleving deelnemen? Het zijn vragen waar moslims en christenen in Nederland en Indonesië voor staan. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van het Nederlands-Indonesisch Consortium voor Moslim-Christen Relaties, gehouden op 24 april 2013 in het gebouw van Initiatives of Change in Den Haag.
  Lees meer
 • ‘Leer van de ontdekking’

  donderdag, 25 april 2013
  We herdenken in 2013 dat Nederland 150 jaar geleden de slavernij officieel afschafte. Kerken hebben eraan bijgedragen dat westerse landen mensen tot slaven maakte. In 1452 schreef paus Nicolaas V zijn bul Dum Diversas. Hierin verleende hij aan de Portugese koning Alfons het recht om Saracenen, heidenen en ‘andere vijanden van Christus’ aan te vallen en te onderwerpen. De koning mocht hen voor altijd tot slaaf maken. Tot op heden hebben de...
  Lees meer
 • Rita van Nierop blogt uit India

  dinsdag, 2 april 2013
  Rita van Nierop, student Taal- en Cultuurstudies, volgt dit jaar de Training in Mission (TIM) van de Council for World Mission. Vanuit India blogt ze over haar ervaringen.
  Lees meer
 • Slavernij verleden en heden

  donderdag, 28 februari 2013
  Honderdvijftig jaar geleden, op 1 juli 1863, schafte Nederland officieel de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen af. Wat is de rol van kerken en zendingsorganisaties geweest in het slavernijverleden? En wat kunnen christenen vandaag betekenen in het verwerken van het verleden en in de strijd tegen hedendaagse slavernij? De Raad van Kerken riep christenen samen om hierover na te denken.
  Lees meer
 • Theologie in Latijns-Amerika

  dinsdag, 19 februari 2013
  De behoefte aan theologische vorming in Latijns-Amerika is groot. Ook al is het aantal formele en informele theologische opleidingen en trainingen hoog, toch houdt het geen gelijke tred met de onstuimige groei van de protestantse en pinksterkerken.
  Lees meer
 • Zending in Israël/Palestina

  maandag, 11 februari 2013
  Wat kan de kerk betekenen in de complexe situatie van Israël/Palestina vandaag? Is het niet beter dat de christenen – en zeker westerse christenen – er het zwijgen toe doen als het gaat om het politieke of religieuze welzijn van Israëli’s en Palestijnen? Laat staan dat ze missionair present willen zijn in de regio?
  Lees meer
 • Christenen in Syrië

  donderdag, 24 januari 2013
  Het geweld in Syrië treft ook christenen. Velen van hen zijn het geweld ontvlucht. De kerken proberen de slechte humanitaire situatie te verlichten. Ze hebben noodhulp opgezet en roepen westerse kerken op hen hierin te steunen.
  Lees meer
 • Moslim in Nederland

  donderdag, 6 december 2012
  Het nieuwe rapport Moslims in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat er weinig aanwijzingen zijn voor secularisatie onder moslims in Nederland. Deze uitkomst verschilt van het gelijknamige SCP rapport uit 2004, waarin wel werd gewezen op een trend richting secularisatie.
  Lees meer
 • Eerbetoon aan Kenneth Cragg

  donderdag, 22 november 2012
  Kenneth Cragg, die op 13 november 2012 overleed, was een pionier in het scheppen van begrip tussen christenen en moslims.
  Lees meer
 • Digitale communicatie en zending

  dinsdag, 6 november 2012
  Stel je twee zendelingen voor, de een uit het jaar 1982 en de ander uit 2012. Stel je voor dat beiden werkzaam zijn op een moeilijk bereikbare plek in het Braziliaanse Amazonegebied. Denk na over de communicatiemiddelen waarover zij beschikken.
  Lees meer
 • Samenwerking in Gods zending

  dinsdag, 6 november 2012
  Samenwerking is vanaf het prille begin in 1929 de bestaansreden van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) geweest. In het nieuwe beleidsplan van de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) is het een leidend principe, een kernwaarde. Het is verheugend dat samenwerking voor zendingsorganisaties in Nederland een zekere prioriteit heeft. Dat kan het werk alleen maar ten goede komen. 
  Lees meer
 • Uitgelicht: Christopher J.H.Wright

  woensdag, 3 oktober 2012
  Christopher Wright leest de bijbel als het literair verslag van Gods missie.De Bijbel is niet stoffig en statisch. Het is juist een heel dynamisch boek, want het vertelt het grote verhaal van de missio Dei, de liefdevolle betrokkenheid van God bij de wereld. Bijbellezers die dat in gedachten houden, zullen tot een breder en dieper verstaan van de Bijbel komen.
  Lees meer