Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer verdieping

Samenwerking in Gods zending

dinsdag, 6 november 2012
Bekijk verdieping

Uitgelicht: Christopher J.H.Wright

woensdag, 3 oktober 2012

Christopher Wright leest de bijbel als het literair verslag van Gods missie.

De Bijbel is niet stoffig en statisch. Het is juist een heel dynamisch boek, want het vertelt het grote verhaal van de missio Dei, de liefdevolle betrokkenheid van God bij de wereld. Bijbellezers die dat in gedachten houden, zullen tot een breder en dieper verstaan van de Bijbel komen.

Uitgelicht: Christopher J.H.Wright

De zending van God als de sleutel tot de Bijbel. Dat is het punt waar Chris Wright telkens weer op terug komt. In zijn magnum opus, The Mission of God (Downers Grove: InterVarsity Press, 2006), laat hij zien hoe een missionaire hermeneutiek precies werkt. ‘Mission is what the Bible is all about,’ zo luidt de eerste zin van hoofdstuk 1. Het boek is een meesterwerk, een vrucht van jarenlange bijbelstudie op academisch en persoonlijk niveau. Met missie als centraal woord ontvouwt Wright een frisse bijbelse theologie met grote relevantie voor kerken wereldwijd.

Wright is dan ook niet alleen een bijbelgeleerde, maar ook een toegewijd kerkleider. Zijn boodschap voor de kerk vloeit direct voort uit zijn bijbelse theologie. Als de Bijbel ons voorhoudt dat Gods zijn plan met de wereld aan het volbrengen is, dan is de kerk geroepen om zich ten dienste van dat plan te stellen. De kerk is een missionaire kerk voor zover zij zich identificeert met de missie van God.

Tijdens de Lausanne III conferentie in Kaapstad (2010) vatte Wright deze boodschap samen in de vraag aan de deelnemers: ‘Are we HIS church?’ HIS staat in hier voor: humility, integrity, simplicity. Nederigheid, betrouwbaarheid en eenvoud. Dat zijn de kenmerken van het leven van Christus en zouden ook de kenmerken van de gemeente van Christus moeten zijn. Deze kenmerken zijn het tegenovergestelde van de grote verleidingen voor de kerk vandaag: streven naar macht, succes en voorspoed.

In zijn boek The Mission of God’s People (Grand Rapids: Zondervan, 2010) bespreekt Wright verschillende aspecten van de missie van de kerk in het licht van de Bijbel. Net als The Mission of God past dit boek in het genre bijbelse theologie. Juist daarom is het zo breed toepasbaar. Chris Wright houdt de kerk een spiegel voor, de spiegel van het volk van God in de Heilige Schrift. Nergens geeft hij goedkope of gemakkelijke oplossingen. Telkens weer neemt hij de lezer mee naar episodes uit de Bijbel die vertellen over de verschillende stappen in de missio Dei. Aan de lezer vraagt hij: hoe verhouden uw leven en uw kerk zich tot de details, maar ook het geheel van Gods plan? Dit boek is in het Nederlands uitgegeven als De bijbelse missie: Gods opdracht voor zijn kinderen (Barneveld: De Vuurbaak).

Op zaterdag 9 juni 2012, van 9.30 tot 16.00 uur, vindt de ontmoeting met Chris Wright plaats in het schoolgebouw van De Passie in Utrecht. Professor Stefan Paas zal ook spreken. U kunt zich opgeven via www.ea.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen