Evenementen op De Passie

Netwerkdag ‘Kerk naar Buiten’

Netwerkdag voor teamleden van pioniersplekken, diaconale presentieplekken, Kliederkerken en andere initiatieven die zich bezighouden met missionaire communityvorming. Op deze dag staan de volgende twee thema’s … >>