Verdieping

Samenwerken in Gods missie

In aanloop naar het vierde Lausanne Congres over Wereldevangelisatie (Seoul, Zuid-Korea, september 2024) publiceert de Lausanne-beweging een aantal artikelen over samenwerken in Gods missie. Het … >