Verdieping

Wie is mijn naaste?

Deze vraag stelt Holly-Anna Petersen in een opinieartikel op de website van Premier Christianity. Petersen is medeoprichter van Christian Climate Action, een christelijke actiegroep op … >

Meditatie: zending en rust

Zending en rust: dit lijkt geen logische combinatie. Zending gaat immers over beweging, dynamiek, groei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn … >