Nederlandse Zendingsraad 

De Nederlandse Zendingsraad is het netwerk waar kerken en zendingsorganisaties elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen. In de wereld van vandaag zijn wij verbonden door het evangelie van Jezus Christus.

Jaarthema 2024: ‘Samen geroepen: leven, leren, delen’

Actueel

Verdieping

Dossiers

De dossiers vormen de kennisbank van de NZR. In de dossiers vindt u materiaal over belangwekkende thema’s voor zending en missiologische reflectie en onze archieven. De kennisbank is nog volop in ontwikkeling en zal ook dynamisch blijven.