Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Agenda

11feb

Samen leiding geven aan verandering in de kerk

van 09:30 tot 15:30
13feb

Ontdek Interserve Avond

van 19:30 tot 21:30
17feb

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme Wat staat de kerk te doen?

van 10:30 tot 15:30
Bekijk agenda

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

TussenRuimte 2019 | 4

Israël en Jodendom in perspectief

Wie in de context van missiologie en interculturele theologie over ‘het jodendom’ begint, kan een flinke discussie verwachten. ‘Jodendom’ is wat politieke historici een ‘emotive’ noemen: een woord dat als het ware opgeladen is en direct mensen tot een reactie brengt.

Omdat TussenRuimte een tijdschrift voor missiologie en interculturele theologie is, zal het wel om ‘het jodendom’ in die context gaan. De vraag is: welke vormen van jodendom spelen daar op welke manieren een rol? We laten verschillende stemmen aan het woord komen, verschillende joodse stemmen, natuurlijk, een messiasbelijdende joodse stem ook, en diverse christelijke stemmen, over christelijk enthousiasme over de joodse traditie (en de grenzen ervan), over een experiment in solidariteit, over bijbelvertalen en over antisemitisme onder meer.

                                                                                 

Alle uitgaven tot en met 2019 | 3 zijn in hun geheel hier te vinden.

Bijbel en 'beperking'

Nieuw: Bijbel en 'beperking'. Contextuele en missiologische perspectieven

NZR-Cahier 4.

Reflecties vanuit wetenschap en praktijk naar aanleiding van de Dom Hélder Câmera-lezing 2018

 

Geroepen om leerling te zijn

 NZR-Cahier 3 nu beschikbaar als download. Over discipelschap, n.a.v. Wereldzendingsconferentie in Arusha (maart 2018)