ANBI

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de NZR.

Officiële naam

Stichting de Nederlandse Zendingsraad 

RSIN

2963553

Contactgegevens

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a (K0.16)
3533 AE  UTRECHT
Tel. 0343 745 245
E-mailadres: nzr@zendingsraad.nl
Website: www.zendingsraad.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden

  • Dhr. Willem van ’t Spijker (voorzitter)
  • Dhr. Eduard Kas (penningmeester)
  • Mw. Praxedis Bouwman (secretaris)
  • Mw. Iris Bruijn
  • Dhr. Arne Mulder
  • Dhr. Raffic Osman
  • Dhr. Marijn Vermet

KVK-nummer

41200998

Beleidsplan

Bekijk hier ons Beleidsplan 2022 – 2025.

Statuten

Bekijk hier onze Statuten (vastgesteld in 2016)

Beloningsbeleid

De NZR kent een onkostenvergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling. Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een netwerk waar kerken en zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van Christelijk Nederland, elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld.

De NZR bevordert de uitwisseling van vragen, expertise, en ervaringsverhalen ter inspiratie en ondersteuning van de aangesloten kerken en organisaties. Deze uitwisseling biedt kansen voor mogelijke samenwerking. De NZR signaleert en communiceert ontwikkelingen op het gebied van missiologisch onderzoek en missionaire praktijken. De NZR is hierin ook een initiërende partner.

De NZR voedt de missionaire praktijk van de aangesloten kerken en organisaties én verbindt zich met urgente vragen in de samenleving met het oog op participatie in de Missio Dei in Nederland, Europa en wereldwijd.

Kernactiviteiten

Signaleren

  • Wat zijn de gaven en vragen in kerk en maatschappij? Welke rol spelen deze gaven en vragen in Nederland, Europa, en wereldwijd? Hoe analyseren we de context? Hoe willen we ons als kerken en organisaties daartoe verhouden?
  • Welke missionaire vragen leven in het bredere netwerk? Welke leerervaringen kunnen gedeeld worden? Wat zijn de “best-practices” op dit gebied?
  • Welke informatie, trends en inzichten vanuit de kerk wereldwijd kunnen bijdragen aan de wijze waarop de kerken in Nederland hun missie vormgeven?

Reflecteren

Signaleren leidt tot reflecteren. Deze reflectie vindt niet alleen plaats in de ontmoeting en het gesprek binnen de NZR, maar ook in theologisch onderzoek en onderwijs. De bijzondere leerstoel aan de TU Kampen speelt hierin een belangrijke rol. De NZR kan ook zelf onderzoek initiëren, of daartoe samenwerken met missiologische onderzoeksinstituten.

Communiceren

Om de uitkomsten van het signaleren en reflecteren breder vruchtbaar te maken, is communicatie een belangrijk element binnen de NZR. Deze communicatie kan diverse vormen aannemen, van het doen verschijnen van academische artikelen en publicaties, tot het organiseren van symposia en conferenties, inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten en het participeren in (culturele) evenementen. Het internet speelt hierin een belangrijke rol als platform voor de uitwisseling van informatie over evenementen, en van visie, praktijken, vragen en issues.

Jaarrekening

Publicatieplicht Belastingdienst